Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 4/1964 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů

Částka 3/1964
Platnost od 23.01.1964
Účinnost od 23.01.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

4.

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 16. ledna 1964

o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění, ve znění zákona č. 37/1960 Sb. a zákonného opatření č. 26/1961 Sb. se mění a doplňuje takto:

§ 48 zní:

"§ 48

Doplňovací volby

(1) Uprázdní-li se z jakéhokoli důvodu místo poslance Národního shromáždění, stanoví doplňovací volbu předsednictvo Národního shromáždění. Doplňovací volba se koná nejpozději 90 dní poté, co se místo poslance Národního shromáždění uprázdnilo.

(2) Předsednictvo Národního shromáždění nemusí stanovit doplňovací volbu nebo může rozhodnout, že se doplňovací volba neprovede, jestliže by se měla konat v době po vyhlášení všeobecných voleb do Národního shromáždění.

(3) Pro řízení doplňovacích voleb zřídí předsednictvo Národního shromáždění pro celé volební období Národního shromáždění ústřední volební komisi pro doplňovací volby. Komise se skládá z předsedy, náměstka, tajemníka a z dalších šesti členů. Orgánem ústřední volební komise pro doplňovací volby do Národního shromáždění na Slovensku je Slovenská volební komise, kterou zřídí předsednictvo Slovenské národní rady; má stejné složení."

Čl. II

Zákon č. 39/1960 Sb., o volbách do národních výborů, se mění a doplňuje takto:

§ 50 zní:

"§ 50

Doplňovací volby

(1) Uprázdní-li se z jakéhokoli důvodu místo poslance národního výboru, stanoví doplňovací volby rada národního výboru vyššího stupně a jde-li o poslance krajského národního výboru, nebo Národního výboru hlavního města Prahy, vláda. Doplňovací volba se koná nejpozději 90 dní poté, co se místo poslance národního výboru uprázdnilo.

(2) Orgán uvedený v odstavci 1 nemusí stanovit doplňovací volbu nebo může rozhodnout, že se doplňovací volba neprovede, jestliže by se měla konat v době po vyhlášení všeobecných voleb do národních výborů."


Čl. III

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru