Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. 39/1964 Sb.Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady

Částka 18/1964
Platnost od 01.03.1964
Účinnost od 01.03.1964
Zrušeno k 02.08.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

Usnesení

předsednictva Slovenské národní rady

o vyhlášení volebních obvodů pro volby do Slovenské národní rady

Předsednictvo Slovenské národní rady podia ustanoveni § 12 zákona SNR č. 35/1964 Sb., o volbách do Slovenské národní rady

vyhlašuje

volební obvody pro volby do Slovenské národní rady, které se budou konat v neděli 14. června 1964, Jak jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení.

Volební obvody pro volby do Slovenské národní rady se shodují s volebními obvody vytvořenými na Slovensku pro volby do Národního shromáždění.

Předseda Slovenské národní rady:

Chudík v. r.

Příloha k usnesení č. 38 a 39/1964 Sb.

Příloha

k usnesení předsednictva Národního shromáždění ČSSR o stanovení volebních obvodů pro volby do Národního shromáždění č. 38/1964 Sb. a k usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení volbeních obvodů pro volby do Slovenské národní rady č. 39/1964 Sb.

Seznam volebních obvodů pro volby do Národního shromáždění a pro volby do Slovenské národní rady, které se budou konat 14. června 1964.

A. Volební obvody pro volby do Národního shromáždění

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Volební obvod č. 1 Praha 1 - Hrad
(v městském obvodu Praha 1) západní část městského obvodu Praha 1 ohraničená Národní třídou,
ulicemi 28. října, Na příkopě a Revoluční.
Volební obvod č. 2 Praha 1 - střed, Letná
(v městském obvodu Praha 1) jihovýchodní část městského obvodu Praha 1 a jižní část městského
obvodu Praha 7 ohraničená ulicí Nad královskou oborou, Čechovou,
třídou Obránců míru, Dukelských hrdinů, pplk. Sochora, Bubenskou
třídou, severní a východní hranicí podniku Čištění města, částí nábřeží
kpt. Jaroše a ostrovem Štvanicí.
Volební obvod č. 3 Praha 2 - Nové Město
(v městském obvodu Praha 2) západní část městského obvodu Praha 2 ohraničená na východě Škré-
tovou ulicí, Tylovým náměstím, ulicemi Bělehradskou, Šafaříkovou, Pod
nuselskými schody, Nuselským údolím a Vyšehradem.
Volební obvod č. 4 Praha 2 - Vinohrady I
(v městském obvodu Praha 2) východní část městského obvodu Praha 2.
Volební obvod č. 5 Praha 3 - Žižkov - západ
(v městském obvodu Praha 3) severozápadní část městského obvodu Praha 3 ohraničená ulicí Ond-
říčkovou, Žižkovým náměstím, ulicemi Křišťanovou, Sudoměřickou,
Táboritskou, Olšanským náměstím, severní stranou Olšanských hřbi-
tovů a ulicí Kaplířovou.
Volební obvod č. 6 Praha 3 - Žižkov - střed
(v městském obvodu Praha 3) severovýchodní část městského obvodu Praha 3 ohraničená severní
stranou Olšanských hřbitovů a ulicemi U nákladového nádraží a Pod
kapličkou.
Volební obvod č. 7 Praha 3 - Vinohrady II
(v městském obvodu Praha 3) jižní část městského obvodu Prahy 3.
Volební obvod č. 8 Praha 4 - Michle - Spořilov
(v městském obvodu Praha 4) východní část městského obvodu Praha 4 ohraničená ulicí Mojmírovou,
Rostislavovou, Leninovou, Na Jezerce, Pod vilami, Pod sokolovnou, Na
Květnici, Na Veselí, Nad studánkou, Budějovickou, U krčské vodárny,
ulicí k Habrovce, Nad pískovnou, V podzámčí, a areálem Thomayerovy
nemocnice.
Volební obvod č. 9 Praha 4 - Nusle - Podolí
(v městském obvodu Praha 4) severní část městského obvodu Praha 4 ohraničená ulicí Budějovickou,
Runčíkovou, Na děkance, Na hlásce, Na zvoničce I., V podhájí, Nad
lomem.
Volební obvod č. 10 Praha 4 - Bráník - Krč
(v městském obvodu Praha 4) jižní část městského obvodu Praha 4.
Volební obvod č. 11 Praha 5 - Jinonice - Košíře - Radlice - Smíchov
(v městském obvodu Praha 5) jižní část městského obvodu Praha 5 ohraničená areálem Vidoule a Šmu-
kýřky, ulicí Jinonickou, Vrchlického, Na popelce, Na věnečku, ulicí
Mrázkovou, Kováků, Plzeňskou, Lidickou, Svornosti a Pecháčkovou.
Volební obvod č. 12 Praha 5 - Smíchov - Motol - Košíře
(v městském obvodu Praha 5) severní část městského obvodu Praha 5.
Volební obvod č. 13 Praha 6 - Břevnov
(v městském obvodu Praha 6) jihozápadní část městského obvodu Praha 6 ohraničená na severu že-
lezniční tratí k ulici Na okraji, ulicí Pod Petřinami, Veleslavínskou,
železniční tratí, ulicí Slovenského povstání, U Prašného mostu, Marián-
ské hradby.
Volební obvod č. 14 Praha 6 - Dejvice
(v městském obvodu Praha 6) severozápadní část městského obvodu Prahy 6 ohraničená ulicí Slo-
venského povstání, náměstím Velké říjnové revoluce, ulicí Jugosláv-
ských partyzánů, Zelenou a Zemědělskou, Šlojnickou, Na Julisce, Na
Fišerce, Na Mičánce, Na Šťáhlavce, Nad Paťankou, čtvrtí Na Babě, uli-
cemi Nad Tanaelkou, Nad Šárkou, ulicí Soborskou, severním okrajem
Hanspaulky, ulicí Velvarskou a údolím Šáreckého potoka.
Volební obvod č. 15 Praha 6 - Bubeneč
(v městském obvodu Praha 6) severozápadní a východní část městského obvodu Praha 6.
Volební obvod č. 16 Praha 7 - Holešovice - Troja
(v městském obvodu Praha 7) městský obvod Prahy 7 mimo jižní část obvodu, připadající k volebnímu
obvodu č. 2.
Volební obvod č. 17 Praha 8 - Karlín
(v městském obvodu Praha 8) jižní část městského obvodu Praha 8 ohraničená ulicí Povltavskou,
Kandertovou, Proseckou, Pod Labuťkou I., Pod Labuťkou II, pravým
břehem potoka Rokytky.
Volební obvod č. 18 Praha 8 - Libeň
(v městském obvodu Praha 8) severní část městského obvodu Praha 8.
Volební obvod č. 19 Praha 9 - Vysočany
(v městském obvodu Praha 9) městský obvod Praha 9.
Volební obvod č. 20 Praha 10 - Strašnice - Hostivař
(v městském obvodu Praha 10) východní část městského obvodu Praha 10 ohraničená ulicemi Nad vo-
dovodem, Na palouku, Starostrašnickou, V korytách, U trati, tělesem
železniční dráhy až k ulici Průběžná, ulicí Strašnickou, Práčskou, po-
tokem Botič k Zahradnímu městu.
Volební obvod č. 21 Praha 10 - Vršovice - východ — Záběhlice
(v městském obvodu Praha 10) střední část městského obvodu Praha 10 ohraničená na východě hra-
nicí volebního obvodu č. 20, na západě ulicemi Vinohradskou, U vino-
hradského hřbitova, Ruskou, Bělocerkevskou, ulicí U seřadiště, Oblou-
kovou a železniční tratí k hranici městského obvodu Prahy 10.
Volební obvod č. 22 Praha 10 - Vršovice I
(v městském obvodu Praha 10) západní část správního obvodu Praha 10.
  STŘEDOČESKÝ KRAJ
Volební obvod č. 23 Benešov
(v okrese Benešov) severozápadní část okresu Benešov, ohraničená obcemi Petrovice, Zá-
hoří u Miličína, Miličín, Smilkov, Budenín, Olbramovice, Drachkov,
Bystřice, Líšno, Jírovice, Benešov, Dlouhé Pole, Bedrč (část obce So-
běhrdy), Chlístov, Bukovany, Pecerady.
Volební obvod č. 24 Vlašim
(v okrese Benešov) východní část okresu Benešov ohraničená obcemi Jiřetice, Neustupov,
Broumovice, Jankov, Ouběnice, Tomice II, Kobylí, Nová Ves, Struhařov,
Bořeňovice, Čeňovice, Petroupim, Soběhrdy (bez části Bedrč), Mrač,
Poříčí nad Sázavou.
Volební obvod č. 25 Beroun
(v okrese Beroun) severní část okresu ohraničená obcemi Skuhrov, Liteň, Vinařice, Bykoš,
Želkovice, Libomyšl, Stašov, Bavoryně, Hředle, Hudlice.
Volební obvod č. 26 Hořovice
(v okrese Beroun a Rakovník) jižní část okresu Beroun ohraničená obcemi Podbrdy, Nesvačily, Vše-
radice, Lážovice, Neumětely, Lochovice, Otmíče, Praskolesy, Chlustina,
Žebrák, Březová, Broumy a jižní část okresu Rakovník ohraničená ob-
cemi Zbečno, Městečko, Pustověty, Chlum, Pavlíkov, Panoší Újezd, Rou-
sínov, Modřejovice.
Volební obvod č. 27 Kladno - město
(v okrese Kladno) území města Kladna.
Volební obvod č. 28 Slaný
(v okrese Kladno) severní část okresu Kladno ohraničená obcemi Zákolany, Koleč, Tře-
busice, Brandýsek, Cvrčovice, Švermov, Vinařice, Knovíz, Želenice, Jem-
níky, Netovice, Slaný, Studeněves, Byseň, Libovice, Jedomělice.
Volební obvod č. 29 Kladno - jih
(v okrese Kladno) jižní část okresu Kladno ohraničená obcemi Libochovičky, Dřetovice,
Stehelčeves, Buštěhrad, Hřebeč, Velké Přítočno, Pletený Újezd, Velká
Dobrá, Doksy, Kamenné Žehrovice, Srby, Libušín, Třebichovice, Pchery,
Hrdlív, Přelíc, Řisuty, Malíkovice, Drnek.
Volební obvod č. 30 Kouřim
(v okrese Kolín) jihozápadní část okresu Kolín ohraničená obcemi Starý Kolín, Nebo-
vidy, Polepy, Pašínka, Kbel, Kořenice, Chotouchov, Pučery, Mančice,
Polní Voděrady, Libodřice, Poboří, Přebozy, Zalešany, Vrbčany, Radim.
Volební obvod č. 31 Kolín
(v okrese Kolín) severovýchodní část okresu Kolín ohraničená obcemi Veletov, Konáro-
vice, Tři Dvory, Kolín, Zibohlavy, Lošánky, Lošany, Křečhoř, Chocenice,
Břežany I, Hradenín, Žabonosy, Plaňany, Dobřichov.
Volební obvod č. 32 Kutná Hora
(v okrese Kutná Hora) severovýchodní část okresu Kutná Hora ohraničená obcemi Vlkaneč,
Šebestěnice, Potěhy, Čáslav, Církvice, Kluky, Souňov, Nová Lhota, Olša-
ny, Kutná Hora.
Volební obvod č. 33 Zruč nad Sázavou
(v okrese Kutná Hora) jihozápadní část okresu Kutná Hora ohraničená obcemi Klucké Chva-
lovice, Zbýšov, Opatovice, Hraběšín, Žáky, Schořov, Tupadly, Krchleby,
Třebonín, Úmonín, Křesetice, Malešov, Miskovice.
Volební obvod č. 34 Kralupy nad Vltavou
(v okrese Mělník) jihozápadní část okresu Mělník ohraničená obcemi Konětopy, Dřísy,
Ovčáry, Kostelec nad Labem, Jiřice, Neratovice, Mlékojedy, Obříství, Zá-
lezlice, Bukol, Vojkovice, Všestudy, Veltrusy, Nelahozeves.
Volební obvod č. 35 Mělník
(v okrese Mělník) severovýchodní část okresu Mělník ohraničená obcemi Čečelice, Vše-
taty, Tišice, Tuhaň, Kly, Hořín, Lužec nad Vltavou, Vraňany, Nové Ouho-
lice.
Volební obvod č. 36 Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště
(v okrese Mladá Boleslav) severní část okresu Mladá Boleslav ohraničená obcemi Horní Bousov,
Přepeře, Solec-Malobratřice, Koprník-Násedlnice, Úhelnice, Chudoplesy,
Kosmonosy, severní část města Mladá Boleslav (část Nového Města, Ha-
beš, sídliště AZ n. p. Debř), Dalovice, Bukovno, Líny, Krásná Ves,
Niměřice, Doubravička, Boreč.
Volební obvod č. 37 Mladá Boleslav — Benátky nad Jizerou
(v okrese Mladá Boleslav) jižní část okresu Mladá Boleslav ohraničená obcemi Dolní Bousov, Ob-
ruby, Obrubce, Lítkovice, Husí Lhota, Horní Stakory, Dolní Stakory, Pla-
zy, jižní část města Mladá Boleslav (městské čtvrti Staré Město, Pták,
Odolec, Podchlumí, Jemníky, Bezděčín, Chrást, Čejetičky, Čejetice, část
Nového Města), Vinec, Pětikozly, Rokytovec, Strenice, Sovínky, Malé
Všelisy, Zamachy.
Volební obvod č. 38 Nymburk
(v okrese Nymburk) západní část okresu Nymburk ohraničená obcemi Sokoleč, Kluk, Přední
Lhota, Chvalovice, Kovanice, Nymburk, Kamenné Zboží, Čilec, Straky.
Volební obvod č. 39 Poděbrady
(v okrese Nymburk) východní část okresu Nymburk ohraničená obcemi Pňov, Oseček, Podě-
brady, Velké Zboží, Budiměřice, Kovansko, Bobnice, Dvory, Krchleby.
Volební obvod č. 40 Čakovice
(v okrese Praha-východ) severozápadní část okresu Praha-východ ohraničená obcemi Satalice,
Radonice, Jenštejn, Dřevčice, Podolanka, Brázdim, Polerady.
Volební obvod č. 41 Brandýs nad Labem — Stará Boleslav
(v okrese Praha-východ) severovýchodní část okresu Praha-východ ohraničená ze severozápadní
strany obcemi Kyje, Horní Počernice, Zeleneč, Svényslice, Zápy, Bran-
dýs nad Labem-Stará Boleslav, Popovice a z Jižní strany obcemi Horní
Měcholupy, Dolní Měcholupy, Dubeč, Běchovice, Klánovice, Jirny, Ho-
roušany.
Volební obvod č. 42 Říčany
(v okrese Praha-východ) jižní část okresu Praha-východ ohraničená obcemi Petrovice, Uhříněves,
Hájek, Koloděje, Újezd nad Lesy, Úvaly.
Volební obvod č. 43 Hostivice
(v okrese Praha-západ) severozápadní část okresu Praha-západ ohraničená obcemi Řeporyje,
Zadní Kopanina (část obce Ořech), Jinočany.
Volební obvod č. 44 Modřany
(v okrese Praha-západ) jihovýchodní část okresu Praha-západ ohraničená obcemi Modřany,
Komořany, Dolní Břežany, Ohrobec, Zvole, Vrané nad Vltavou, Petrov,
Luka pod Medníkem.
Volební obvod č. 45 Radotín
(v okrese Praha-západ) jihozápadní část okresu Praha-západ ohraničená z východní strany
obcemi Velká Chuchle, Lahovice, Zbraslav, Jíloviště, Trnová, Měchenice,
Davle, Hradišťko a ze severní strany obcemi Slivenec, Radotín, Kosoř,
Ořech (bez části Zadní Kopanina), Zbuzany, Dobříč.
Volební obvod č. 46 Dobříš
(v okrese Příbram) severní část okresu Příbram ohraničená obcemi Radíč, Kňovice, Nalžo-
vice, Dublovice, Třebnice, Hrabří (bez části Plešiště), Svatý Jan, Lícho-
vy, Zvírotice, Drevníky, Nechalov, Drhovy, Rybníky, Svaté Pole, Obo-
řiště, Dlouhá Lhota, Suchodol, Dubenec, Dubno, část města Příbram
(městské čtvrti 1, 2, 3, 4), Hluboš, Čenkov.
Volební obvod č. 47 Příbram
(v okrese Příbram) západní část okresu Příbram ohraničená obcemi Zalužany, Kozárovice,
Bukovany, Chraštice, Vrančice, Rtišovice, Milín, Konětopy, Brod, Žežice,
část města Příbram (část městské čtvrti 7 a městská čtvrť 8), Trhové
Dušníky, Bratkovice, Sádek, Drahlín, Obecnice, Nepomuk, Buková u Pří-
bramě, Věšín.
Volební obvod č. 48 Sedlčany
(v okrese Příbram) jihovýchodní část okresu Příbram ohraničená obcemi Osečany, Sedl-
čany, Příčovy, Libíň, Vysoký Chlumec, Pořešice, Plešiště (část obce
Hrabří), Krásná Hora nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou, Velká Hřiměž-
dice, Nečín, Skalice, Daleké Dušníky, Druhlice, Ouběnice, Drásov, Viš-
ňová, Háje, část města Příbram (městské čtvrti 5, 6 a část městské
čtvrti 7), Stěžov, Radětice, Drsník, Pečičky, Pečice, Cetyně, Bohostice,
Klučenice.
Volební obvod č. 49 Rakovník
(v okrese Rakovník) saverozápadní a střední část okresu Rakovník ohraničená obcemi Lány,
Ruda, Nový Dům, Lužná, Rakovník, Lubná, Senec, Hvozd, Malinová, Kra-
kovec.
  JIHOČESKÝ KRAJ:
Volební obvod č. 50 České Budějovice
(v okrese České Budějovice) město České Budějovice bez městských částí Dobrá Voda, Nové Hodějo-
vice, Mladé, Pahůrka, Suché Vrbné.
Volební obvod č. 51 Trhové Sviny
(v okrese České Budějovice) jižní část okresu České Budějovice ohraničená obcemi Kvítkovice, Lipí,
Kaliště u Lipí, Homole, Litvínovice, Boršov nad Vltavou, Včelná, Plav,
Roudné, částmi města České Budějovice (zv. Dobrá Voda, Nové Hodějo-
vice, Mladé, Pohůrka, Suché), obcemi Vráto, Dubičné, Hlincová Hora,
Zvíkov, Vlkovice, Slavošovice, Libín, Spolí.
Volební obvod č. 52 Týn nad Vltavou
(v okrese České Budějovice) severní část okresu České Budějovice ohraničená obcemi Jankov, Kvít-
kovice, Dubné, Haklovy Dvory, České Vrbné, Hrdějovice, Úsilné, Ada-
mov, Rudolfov, Lišov, Štěpánovice.
Volební obvod č. 53 Český Krumlov
(v okrese Český Krumlov) území okresu Český Krumlov.
Volební obvod č. 54 Jindřichův Hradec
(v okrese Jindřichův Hradec) jihozápadní část okresu Jindřichův Hradec ohraničená obcemi Višňová,
Pohoří, Klenov, Velký Ratmírov, Radouňka, Jindřichův Hradec, Dolní
Pěna, Horní Pěna, Malíkov nad Nežárkou, Dolní Žďár, Lásenice, Dolní
Lhota.
Volební obvod č. 55 Dačice
(v okrese Jindřichův Hradec) severovýchodní část okresu Jindřichův Hradec ohraničená obcemi Sa-
mosoly, Pluhův Žďár, Mostečný, Lodhéřov, Studnice, Dolní Radouň,
Dolní Skrýchov, Rodvínov, Jindříš, Otín, Hrutkov, Kačlehy, Bílá, Nová
Ves, Sedlo, Nový Vojířov.
Volební obvod č. 56 Pelhřimov
(v okrese Pelhřimov) jižní část okresu Pelhřimov ohraničená obcemi Zhořec, Cetoraz, Šim-
pach, Eš, Nízká Lhota, Zlátenka, Leskovice, Moraveč, Chmelná, Částko-
vice, Vlásenice, Pelhřimov, Putimov, Proseč pod Křemešníkem, Sázava,
Nový Rychnov.
Volební obvod č. 57 Humpolec
(v okrese Pelhřimov) severní část okresu Pelhřimov ohraničená obcemi Těchobuz, Jetřicho-
vec, Bratřice, Roučkovice, Pacov, Důl, Proseč u Pošné, Litohošť, Čížkov,
Nová Cerekev, Proseč-Obořiště, Stanovice, Dubovice, Starý Pelhřimov,
Hodějovice, Krasíkovice, Kojčice, Olešná, Řemenov, Plevnice, Střítež
pod Křemešníkem, Branišov, Vyskytná, Jankov.
Volební obvod č. 58 Písek
(v okrese Písek) východní část okresu Písek ohraničená obcemi Chrást, Kostelec nad
Vltavou, Sobědraž, Jickovice, Zvíkovské Podhradí, Oslov, Držov, Vrco-
vice, Písek, Hradiště, Talín, Žďár, Nová Ves u Protivína.
Volební obvod č. 59 Prachatice
(v okrese Prachatice) území okresu Prachatice.
Volební obvod č. 60 Strakonice
(v okrese Strakonice) jižní část okresu Strakonice ohraničená obcemi Kalenice, Volenice, Ta-
žovice, Kraselov, Čekanice, Makarov, Pracejovice, Strakonice, Nebře-
hovice, Jinín, Cehnice, Mladějovice.
Volební obvod č. 61 Blatná
(v okrese Strakonice a Písek) severní část okresu Strakonice, západní část okresu Písek ohraničená
obcemi Kladruby, Štěchovice, Novosedly, Katovice, Krty, Třebohostice,
Droužetice, Rovná, Přešťovice, Modlešovice, Čejetice, Sudoměř, Ražice,
Štětice, Skály, Chvaletice, Protivín, Záboří, Těšínov, Krč, Protivín, Myše-
nec, Nový Dvůr, Semice, Smrkovice, Putim, Zátaví, Dobev, Drhovle, To-
pělec, Čížová, Vráž, Dědovice, Varvažov, Zbonín, Nevězice, Orlík nad
Vltavou, Kožlí u Orlíka.
Volební obvod č. 62 Tábor
(v okrese Tábor) severní část okresu Tábor ohraničená obcemi Jistebnice, Borotín, Rad-
kov, Klokoty, Horky, Čelkovice, Sezimovo Ústí, Nová Ves u Chýnova,
Chýnov, Kladruby, Pořín.
Volební obvod č. 63 Soběslav
(v okrese Tábor) jižní část okresu ohraničená obcemi Svoříš, Drahnětice, Padařov, Makov,
Dražice, Radimovice u Želče, Planá nad Lužnicí, Košice, Dlouhá Lhota,
Radenín, Hroby, Lažany, Kozmice.
  ZÁPADOČESKÝ KRAJ:
Volební obvod č. 64 Domažlice
(v okrese Domažlice) území okresu Domažlice.
Volební obvod č. 65 Cheb
(v okrese Cheb) severozápadní část okresu Cheb, ohraničená obcemi Vojtanov, Poustka,
Libá, Pomezí nad Ohří, Cheb, Podhrad, Háje.
Volební obvod č. 66 Mariánské Lázně
(v okrese Cheb) jihovýchodní část okresu Cheb ohraničená obcemi Skalná, Františkovy
Lázně, Tržnice, Potočiště, Okrouhlá, Lipová, Starý Hrozňatov.
Volební obvod č. 67 Karlovy Vary
(v okrese Karlovy Vary) jižní část okresu Karlovy Vary ohraničená obcemi Stanovice, Karlovy
Vary (bez městské části Rybáře a Dvory), Dalovice (bez části Vysoká
a Všeborovice), Andělská Hora.
Volební obvod č. 68 Ostrov
(v okrese Karlovy Vary) severní část okresu Karlovy Vary ohraničená obcemi Doubí, částmi
města Karlovy Vary (Rybáře a Dvory), obcemi Sedlec, Otovice, Sadov,
částmi zv. Vysoká a Všeborovice z obce Dalovice, obcemi Šemnice, Ky-
selka, Velichov, Vojkovice, Stráž nad Ohří, Boč.
Volební obvod č. 69 Klatovy
(v okrese Klatovy) severozápadní část okresu Klatovy ohraničená obcemi Újezd u Plánice,
Plánice, Číhaň, Těšetiny, Mochtín, Vrhaveč, Radinovy, Běšiny, Úloh,
Čachrov, Kunkovice, Javorná, Železná Ruda.
Volební obvod č. 70 Sušice — Horažďovice
(v okrese Klatovy) jihozápadní část okresu Klatovy ohraničená obcemi Lovčice, Žďár, Ve-
lenovy, Zavlekov, Vlčnov, Kolinec, Lukoviště, Boříkovy, Chlístov, Křiš-
tín, Střeziměř, Podolí, Nemilkov, Chotěšov a Hlavňovice.
Volební obvod č. 71 Plzeň - město - severovýchod
(v okrese Plzeň-město) městské obvody Plzeň I - vnitřní město, Plzeň IV - Doubravka,
Plzeň VIII - Újezd bez městské části Červený Hrádek.
Volební obvod č. 72 Plzeň - město - západ
(v okrese Plzeň-město) městské obvody Plzeň VII - Bolevec, Plzeň VI - Bory, Plzeň III - Roudná,
Plzeň II - Skvrňany.
Volební obvod č. 73 Plzeň - město - východ
(v okrese Plzeň-město) městské obvody: Plzeň IX - Božkov (bez městské části Letkov), Plzeň V -
Slovany.
Volební obvod č. 74 Blovice
(v okrese Plzeň-jih) východní část okresu Plzeň-jih ohraničená z obvodu Plzeň IX-Božkov
městskou částí zv. Letkov, obvodem Plzeň X-Koterov, obvodem Plzeň XI-
Černice a obcemi Losiná, Chválenice, Střížovice, Únětice, Drahkov, Le-
tiny, Skašov.
Volební obvod č 75 Přeštice — Stod
(v okrese Plzeň-jih) západní část okresu Plzeň-jih ohraničená obvodem Plzeň XII-Litice
a obcemi: Útušice, Štěnovice, Nebílovský Borek, Netunice, Řenče, Hor-
šice.
Volební obvod č. 76 Plzeňsko
(v okrese Plzeň-sever) západní část okresu Plzeň-sever ohraničená obcemi Přehořov, Hluboká,
Manětín, Vladměřice, Úněšov, Kunějovice, Nekmíř, Všeruby, Čeminy,
Chotíkov.
Volební obvod č. 77 Plassko
(v okrese Plzeň-sever) východní část okresu Plzeň-sever ohraničená obcemi: Bílov, Potvorov,
Mladotice, Stichovice, Hvozd, Dolní Bělá, Zahrádka, Horní Bělá, Žilov,
Nevřeň, Ledce, Třemošná.
Volební obvod č. 78 Rokycany
(v okrese Rokycany) území okresu Rokycany.
Volební obvod č. 79 Kraslice
(v okrese Sokolov) severní část okresu Sokolov ohraničená obcemi Kaceřov, Chlum nad
Ohří, Dasnice, Citice, Svatava, Královské Poříčí, Jehličná, Vintířov,
Chodov.
Volební obvod č. 80 Sokolov
(v okrese Sokolov) jižní část okresu Sokolov ohraničená obcemi Kynšperk nad Ohří, Li-
bavské Údolí, Březová, Sokolov, Staré Sedlo, Nové Sedlo, Chranišov.
Volební obvod č. 81 Tachov
(v okrese Tachov) území okresu Tachov.
  SEVEROČESKÝ KRAJ:
Volební obvod č. 82 Česká Lípa
(v okrese Česká Lípa) jižní část okresu Česká Lípa ohraničená obcemi Volfartice, Horní Lib-
chava, Manušice, Častolovice, Písečná, Dobranov, Vlčí Důl, Provodín.
Volební obvod č. 83 Nový Bor
(v okrese Česká Lípa) severovýchodní část okresu Česká Lípa ohraničená obcemi Nový Old-
řichov, Slunečná, Skalice, Pihel, Bukovany, Svojkov, Zákupy, Božíkov,
Brenná, Mimoň, Stráž pod Ralskem, Hamr.
Volební obvod č. 84 Česká Kamenice
(v okrese Děčín) východní část okresu Děčín ohraničená obcemi Hřensko, Arnoltice,
Ludvíkovice, Dobrná, Malá Veleň, Velká Veleň, Heřmanov, Verneřice,
Jetřichovice, Kunratice, Kytlice, Jiřetín pod Jedlovou, Horní Podluží,
Studánka.
Volební obvod č. 85 Děčín
(v okrese Děčín) západní část okresu Děčín ohraničená obcemi Dolní Žleb, Děčín, Bře-
ziny, Lesná, Těchlovice.
Volební obvod č. 86 Šluknov
(v okrese Děčín) severní část okresu Děčín ohraničená obcemi Doubice, Chřibská, Ryb-
niště, Krásná Lípa, Rumburk.
Volební obvod č. 87 Chomutov - jihovýchod
(v okrese Chomutov) jihovýchodní část okresu Chomutov ohraničená obcemi Kundratice,
Vrskmaň, Otvice, Chomutov (bez části města začleněné do volebního
obvodu č. 88 „Chomutov-severozápad“), Droužkovice, Březno, Tušimice,
Prunářov, Kadaň, Úhošťany.
Volební obvod č. 88 Chomutov - severozápad
(v okrese Chomutov) severozápadní část okresu Chomutov ohraničená obcemi Vysoká Pec,
Jirkov, Blatno, Spořice, Krbice, Kralupy u Chomutova, Místo, Výsluní,
Vernéřov, Mikulovice, Klášterec nad Ohří a část města Chomutova, kde
hranice obvodu tvoří na severovýchodní straně potok Chomutovka, na
jihozápadní straně Žižkovo náměstí, ulice Smetanova, Křižíkova, Meis-
nerova a Edisonova.
Volební obvod č. 89 Jablonec nad Nisou
(v okrese Jablonec nad Nisou) západní část okresu Jablonec nad Nisou ohraničená obcemi Janov nad
Nisou, Jablonec nad Nisou, Maršovice, Mukařov, Malá Skála, Líšný,
Frýdštejn.
Volební obvod č. 90 Tanvald
(v okrese Jablonec nad Nisou) východní část okresu Jablonec nad Nisou ohraničená obcemi Josefův
Důl, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pěnčín, Skuhrov, Železný
Brod, Koberovy.
Volební obvod č. 91 Frýdlant
(v okrese Liberec) severní část okresu Liberec ohraničená obcemi Mníšek, Krásná Studán-
ka, Stráž nad Nisou, Machnín, Kryštofovo Údolí, Zdislava.
Volební obvod č. 92 Liberec - město
(v okrese Liberec) město Liberec s výjímkou západní části Růžodol I. Horní Růžodol,
Janův Důl, Karlinky, Ostašov, Horní Suchá, Horní Hanychov, Dolní Ha-
nychov.
Volební obvod č. 93 Liberec - venkov
(v okrese Liberec) jižní část okresu Liberec ohraničená obcemi Žibřidice, Křižany t. Suchá,
částí města Liberce (městské části Růžodol I. Horní Růžodol, Janův Důl,
Karlinky, Ostašov, Horní Suchá, Horní Hanychov, Dolní Hanychov),
Doubí, Vesec, Vratislavice nad Nisou.
Volební obvod č. 94 Litoměřice
(v okrese Litoměřice) severovýchodní část okresu Litoměřice ohraničená obcemi Libochovany,
Velké Žernoseky, Žalhostice, Prosmyky, Keblice, Brňany, Bohušovice
nad Ohří, Travčice, Nučníčky, Křešice, Encovany, Chotiněvec, Liběšice,
Úštěk, Ostré.
Volební obvod č. 95 Lovosice
(v okrese Litoměřice) západní část okresu Litoměřice ohraničená obcemi Prackovice nad
Labem, Litochovice nad Labem, Malé Žernoseky, Lhotka nad Labem,
Lovosice, Lukavec, Siřejovice, Vrbíčany, Rochov, Brozany, Doksany,
Dolánky, Hrdly, Nové Dvory, Písty, Budyně nad Ohří, Martiněves, Ra-
dešín.
Volební obvod č. 96 Roudnice nad Labem
(v okrese Litoměřice) jihovýchodní část okresu Litoměřice ohraničená obcemi Rašovice, Tet-
činěves, Drahobuz, Polepy, Lounky, Rohatce, Židovice, Dušníky, Níže-
bohy, Račiněves, Bříza.
Volební obvod č. 97 Louny
(v okrese Louny) severovýchodní část okresu Louny ohraničená obcemi: Stroupeč, Ži-
želice, Staňkovice, Tvršice, Bitozeves, Seménkovice, Postoloprty, Sku-
pice, Mradice, Lipenec, Hřivice, Pnětluky.
Volební obvod č. 98 Žatec
(v okrese Louny) jihozápadní část okresu Louny ohraničená obcemi Břežany, Nové Sedlo,
Libočany, Žatec, Zálužice, Lišany, Strkovice, Drahomyšl, Lipno, Tucho-
řice, Nečemice.
Volební obvod č. 99 Most - jih
(v okrese Most) jižní část okresu Most ohraničená obcemi Braňany, Most, Čepirohy,
Bylany.
Volební obvod č. 100 Most - sever
(v okrese Most) severní část okresu Most ohraničená obcemi Kopisty, Souš, Třebušice,
Hořany, Slatinice, Holešice.
Volební obvod č. 101 Duchcov
(v okrese Teplice) jihozápadní část okresu Teplice ohraničená obcemi Háj u Duchcova,
Duchcov, Lahošť, Hudcov, Kladruby, Ohníč, Světec, Kostomlaty pod
Milešovkou.
Volební obvod č. 102 Teplice - město
(v okrese Teplice) město Teplice.
Volební obvod č. 103 Teplice - venkov
(v okrese Teplice) severovýchodní část okresu Teplice ohraničená obcemi Moldava, Hrob,
Jeníkov, Košťany, Újezdeček, Novosedlice, Proboštov, Sobědruhy, Srbi-
ce, Modlany, Bystřany, Lysec, Bžany, Žalany.
Volební obvod č. 104 Ústí nad Labem - sever
(v okrese Ústí nad Labem) severní část okresu Ústí nad Labem ohraničená obcemi Libouchec,
Luční Chvojno, Žďár, Habrovice, Božtěšice, Stříbrníky, části města Ústí
nad Labem (střed města a městské části Bukov, Klíše, Všebořice), a ob-
cemi Hrbovice, Vyklice, Roudníky.
Volební obvod č. 105 Ústí nad Labam - jih
(v okrese Ústí nad Labem) jihovýchodní část okresu Ústí nad Labem ohraničená obcemi Lipová,
Chuderov, částí města Ústí nad Labem (městské části Předlice, Střekov,
Krásné Březno, Trmice), obcemi Tuchomyšl, Lochočice.
VÝCHODOČESKÝ KRAJ
Volební obvod č. 106 Havlíčkův Brod
(v okrese Havlíčkův Brod) jihozápadní část okresu Havlíčkův Brod ohraničená obcemi Tunochody,
Číhošť, Ovesná Lhota, Dlužiny, Druhanov, Příseka u Světlé, Malčín, Lu-
žice, Veselý Žďár, Havlíčkův Brod, Termesivy, Mírovka, Suchá, Okrouh-
lička, Štoky.
Volební obvod č. 107 Chotěboř
(v okrese Havlíčkův Brod) severovýchodní část okresu Havlíčkův Brod ohraničená obcemi Leština
u Světlé, Kynice, Smrdov, Kunemil, Zboží, Tis, Skuhrov, Olešná, Rados-
tín, Knyk, Břevnice, Kyjov, Pohled, Dlouhá Ves, Šlapanov, Smilov.
Volební obvod č. 108 Hradec Králové
(v okrese Hradec Králové) město Hradec Králové bez městských částí Nový Hradec Králové, Tře-
beš, Malšovice a východní části Slezské Předměstí.
Volební obvod č. 109 Nový Bydžov
(v okrese Hradec Králové) západní část okresu Hradec Králové ohraničená obcemi Hněvčeves,
Sovětice, Dohalice, Mokrovousy, Třesovice, Střezetice, Probluz, Stě-
žírky, Stěžery, Těchlovice, Hvozdnice, Urbanice, Vlčkovice.
Volební obvod č. 110 Třebechovice pod Orebem
(v okrese Hradec Králové) východní část okresu Hradec Králové ohraničená obcemi Benátky, Číš-
těves, Lípa, Dlouhé Dvory, Rozběřice, Plotiště nad Labem, Plácky, Pou-
chov, Piletice, Slatina, Svinary, Malšova Lhota, části města Hradce
Králové (městské části Nový Hradec Králové, Malšovice, Třebeš, vý-
chodní část Slezského Předměstí od hranice, kterou tvoří ulice Na
mlejnku, Tichá, tř. Rudé armády, až po ulici Kladskou) a obcemi Břez-
hrad, Plačice, Hřibsko.
Volební obvod č. 111 Hlinsko
(v okrese Chrudim) jihovýchodní část okresu Chrudim ohraničená obcemi Ostrov, Stradouň,
Vinary, Mravín, Jenišovice-Zalažany, Lozice, Radim, Dobrkov, Podla-
žice, Chrast, Horka, Švihov, Ctětín, Trhová Kamenice.
Volební obvod č. 112 Chrudim
(v okrese Chrudim) severozápadní část okresu Chrudim ohraničená obcemi Městec, Chrous-
tovice, Mentour, Poděčely, Lhota u Chroustovic, Synčany, Rosice, Řes-
toky, Zaječice, Žumberk, Podlíšťany-Vížky, Ochoz, Nasavrky, Hodonín,
Horní Bradlo, Kameničky.
Volební obvod č. 113 Hořice
(v okrese Jičín) východní část okresu Jičín ohraničená obcemi Zboží, Úbislavice, Stav,
Studénka, Valdov, Choteč, Kamenice, Kovač, Tuř, Vitiněves, Nemyčeves,
Slatiny, Češov, Volanice, Sběř.
Volební obvod č. 114 Jičín
(v okrese Jičín) západní část okresu Jičín ohraničená obcemi Radim, Tužín, Dřevěnice,
Lužany, Úlibice, Robousy, Popovice, Podhradí, Jičíněves, Žitětín, Labouň,
Vršce, Stavhostice, Kozojedy, Žlunice.
Volební obvod č. 115 Jaroměř
(v okrese Náchod) jihozápadní část okresu Náchod ohraničená obcemi Červený Kostelec,
Horní Radechová, Slavíkov, Dolní Radechová, Trubějov, Vysokov, Pro-
vodov, Šonov u Nového Města nad Metují, Přibyslav, Jestřebí, Mezilesí.
Volební obvod č. 116 Náchod
(v okrese Náchod) severovýchodní část okresu Náchod ohraničená obcemi Stárkov, Hro-
nov, Pavlišov, Náchod, Dobrošov, Česká Čermná, Nový Hrádek.
Volební obvod č. 117 Holice
(v okrese Pardubice) východní část okresu Pardubice ohraničená obcemi Rohoznice, Křičeň,
Bohdaneč, Semtín, Ohrazenice, Staré Hradiště, Ráby, Sezemice, Veská,
Černá za Bory, Nemošice, Ostřešany, Mikulovice, Blato.
Volební obvod č. 118 Pardubice
(v okrese Pardubice) město Pardubice a obec Svítkov.
Volební obvod č. 119 Přelouč
(v okrese Pardubice) západní část okresu Pardubice ohraničená obcemi Pravy, Kasalice, Bu-
kovka, Neratov, Živanice, Rybitví, Rosice, Srnojedy, Lány na Důlku,
Staré Čívice, Starý Mateřov, Třebosice, Staré Jesenčany, Dražkovice.
Volební obvod č. 120 Dobruška
(v okrese Rychnov nad Kněžnou) severozápadní část okresu Rychnov nad Kněžnou ohraničená obcemi
Deštné, Osečnice, Skuhrov nad Bělou, Kvasiny, Solnice, Černíkovice,
Lično, Křivice, Lípa, Častice, Zdelov, Borohrádek.
Volební obvod č. 121 Rychnov nad Kněžnou
(v okrese Rychnov nad Kněžnou) jihovýchodní část okresu Rychnov nad Kněžnou ohraničená obcemi
Orlické Záhoří, Uhřínov pod Deštnou, Lukavice, Lipovka, Třebešov, Čas-
tolovice, Rašovice, Olešnice, Kostelec nad Orlicí, Čermná nad Orlicí.
Volební obvod č. 122 Semily
(v okrese Semily) severovýchodní část okresu Semily ohraničená obcemi Spálov, Bítou-
chov, Semily, Benešov u Semil, Bystrá nad Jizerou, Kundratice, Kruh,
Roztoky.
Volební obvod č. 123 Turnov
(v okrese Semily) jihozápadní část okresu Semily ohraničená obcemi Záhoří, Chuchelna,
Lhota, Slaná, Košťálov, Libštát, Svojek.
Volební obvod č. 124 Polička
(v okrese Svitavy) jihozápadní část okresu Svitavy ohraničená obcemi Janov, Čistá, Trstě-
nice, Karle, Květná, Pomezí, Radiměř, Banín, Březová nad Svitavou,
Sklené, Pohledy, Rudná, Želivsko.
Volební obvod č. 125 Svitavy
(v okrese Svitavy) severovýchodní část okresu Svitavy ohraničená obcemi Opatov, Miku-
leč, Javorník, Vendolí, Hradec nad Svitavou, Kamenná Horka, Moravská
Třebová, Dlouhá Loučka, Křenov, Janůvky, Březina, Slatina.
Volební obvod č. 126 Dvůr Králové nad Labem
(v okrese Trutnov) jižní část okresu Trutnov ohraničená obcemi Borovnice, Borovnička,
Mostek, Debrné, Vítězná, Horní Žďár, Staré Buky, Střítež, Starý Rokyt-
ník, Bohuslavice nad Úpou, Suchovršice, Úpice, Havlovice.
Volební obvod č. 127 Trutnov
(v okrese Trutnov) severovýchodní část okresu Trutnov ohraničená obcemi Žacléř, Mladé
Buky, Vlčice, Čermná, Chotěvice, Pilníkov, Trutnov, Markoušovice, Velké
Svatoňovice, Batňovice, Rtyně v Podkrkonoší.
Volební obvod č. 128 Vrchlabí
(v okrese Trutnov) severozápadní část okresu Trutnov ohraničená obcemi Horní Maršov,
Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Javorník, Rudník, Hostinné, Dolní
Olešnice, Horní Olešnice, Ždírnice.
Volební obvod č. 129 Lanškroun
(v okrese Ústí nad Orlicí) jihovýchodní část okresu Ústí nad Orlicí ohraničená obcemi Horní Heř-
manice, Dolní Heřmanice, Herbortice, Albrechtice, Dolní Třešňovec,
Ostrov, Horní Dobrouč, Dolní Dobrouč, Dolní Houžovec, Knapovec, Dlou-
há Třebová, Řetová, Řetůvka, Džbánov, Voděrady, Horní Sloupnice.
Volební obvod č. 130 Ústí nad Orlicí
(v okrese Ústí nad Orlicí) západní část okresu Ústí nad Orlicí ohraničená obcemi Sopotnice, České
Libchavy, Horní Libchavy, Dolní Libchavy, Černovír, Ústí nad Orlicí,
Jehnědí, Nový Jiří, Vračovice, Chotěšiny, České Heřmanice.
Volební obvod č. 131 Žamberk
(v okrese Ústí nad Orlicí) severovýchodní část okresu Ústí nad Orlicí ohraničená obcemi Výprach-
tice, Horní Čermná, Horní Třešňovec, Jakubovice, Dolní Čermná, Petro-
vice, Letohrad, Hnátnice, Lanšperk, Žampach, Hejnice, Česká Rybná,
Litice nad Orlicí.
  JIHOMORAVSKÝ KRAJ:
Volební obvod č. 132 Blansko
(v okrese Blansko) jižní část okresu Blansko ohraničená obcemi Osiky, Brumov, Bedřichov,
Lhota u Lysic, Kunice, Lysice, Bořitov, Doubravice nad Svitavou, Něm-
čice, Ludíkov, Housko, Molenburk.
Volební obvod č. 133 Boskovice
(v okrese Blansko) severní část okresu Blansko ohraničená obcemi Černovice, Hluboké
Dvory, Touboř, Drnovice, Krhov, Obora, Lhota Rapotina, Újezd u Bosko-
vic, Valchov, Žďárná.
Volební obvod č. 134 Brno I.
(v okrese Brno-město) území ObvNV Brno I. (vnitřní část města, Kohoutovice, Nový Lísko-
vec), Bohunice, Starý Lískovec a část území ObvNV Brno IV. ohrani-
čená Rosickým nádražím, ulicí Uhelnou, řekou Svratkou.
Volební obvod č. 135 Brno II.
(v okrese Brno-město) část území ObvNV Brno II. (vnitřní část města, Žabovřesky)
Volební obvod č. 136 Brno V.
(v okrese Brno-město) území ObvNV Brno V. (vnitřní část města, Královo Pole, Medlánky,
Mokrá Hora, Řečkovice), Bystrc, Kníničky, z území ObvNV Brno II.
části Jundrov, Komín.
Volební obvod č. 137 Brno III.
(v okrese Brno-město) část území ObvNV III. (vnitřní část města, část Husovic), část území
ObvNV II. (ohraničená ulicemi Bayerová, Botanická, Leninova).
Volební obvod č. 138 Brno IV/1
(v okrese Brno-město) část území ObvNV Brno III. (část Husovic), část území ObvNV Brno
IV. (vnitřní část města, Židenice), Maloměřice, Obřany, Líšeň, Slatina.
Volební obvod č. 139 Brno IV/2
(v okrese Brno-město) část území ObvNV Brno IV. (vnitřní část města, Komárov), část území
ObvNV Brno VI. (Černovice), Horní Heršpice, Dolní Heršpice, Přízře-
nice, Nové Moravany, Tuřany, Brněnské Ivanovice, Holásky.
Volební obvod č. 140 Kuřim
(v okrese Brno-venkov) severní část okresu Brno-venkov ohraničená obcemi Hvozdec, Veverská
Bítýška, Lažánky, Maršov, Svatoslav, Šlapanice, Tvarožná.
Volební obvod č. 141 Modřice
(v okrese Brno-venkov) jižní část okresu Brno-venkov ohraničená obcemi Blažovice, Jiříkovice,
Ponětovice, Kobylnice, Dvorská, Sokolnice, Chrlice, Modřice, Moravany,
Nebovidy, Ořechov, Radostice, Prštice, Hlína, Silůvky, Dolní Kounice,
Trboušany.
Volební obvod č. 142 Rosice
(v okrese Brno-venkov) západní část okresu Brno-venkov ohraničená obcemi Přibyslavice, Lesní
Hluboké, Javůrek, Veverské Knínice, Ostrovačice, Žebětín, Bosonohy,
Ostopovice, Střelice, Tetčice, Neslovice, Ivančice, Moravské Bránice,
Nové Bránice.
Volební obvod č. 143 Břeclav
(v okrese Břeclav) jihovýchodní část okresu Břeclav ohraničená obcemi Poštorná, Char-
vátská Nová Ves, Ladná, Podivín, Velké Bílovice.
Volební obvod č. 144 Hustopeče
(v okrese Břeclav) severní část okresu Břeclav ohraničená obcemi Vrbice, Velké Pavlo-
vice, Rakvice, Přítluky, Zaječí, Šakvice, Strachotín, Pouzdřany, Uher-
čice.
Volební obvod č. 145 Mikulov
(v okrese Břeclav) severozápadní část okresu Břeclav ohraničená obcemi Valtice, Hloho-
vec, Lednice, Nejdek, Bulhary, Milovice, Pavlov, Dolní Věstonice, Mu-
šov, Ivaň, Vranovice.
Volební obvod č. 146 Gottwaldov
(v okrese Gottwaldov) město Gottwaldov bez městských částí Prštné, Louky, Malenovice, Mlad-
cova, Příluky.
Volební obvod č. 147 Otrokovice
(v okrese Gottwaldov) západní část okresu Gottwaldov ohraničená obcemi Bohuslavice u Gott-
waldova, Březnice, částmi města Gottwaldova zv. Malenovice, Louky,
Prštné, obcemi Lhotka, Hostišová, Mysločovice.
Volební obvod č. 148 Vizovice
(v okrese Gottwaldov) střední část okresu Gottwaldov ohraničená obcemi Racková, částmi
města Gottwaldova zv. Mladcová, Příluky, obcemi Kostelec-Štípa, Jaro-
slavice, Kudlov, Březůvky, Doubravy, Dobrkovice, Kaňovice, Hřivinův
Újezd, Provodov, Želechovice nad Dřevnicí, Zádveřice-Raková, Vizovice,
Lhotsko, Bratřejov.
Volební obvod č. 149 Slavičín
(v okrese Gottwaldov) východní část okresu Gottwaldov ohraničená obcemi Biskupice, Lud-
kovice, Řetechov, Podhradí, Horní Lhota, Slopné, Loučka, Újezd, Vysoké
Pole, Drnovice.
Volební obvod č. 130 Hodonín
(v okrese Hodonín) jižní část okresu Hodonín ohraničená obcemi Terezín, Hovorany, Šar-
dice, Dubňany, Ratíškovice, Vacenovice, Hodonín.
Volební obvod č. 151 Kyjov
(v okrese Hodonín) severozápadní část okresu Hodonín ohraničená obcemi Násedlovice
Karlín, Nenkovice, Stavěšice, Mistřín, Milotice, Skoronice, Vracov, Ježov
Volební obvod č. 152 Veselí nad Moravou
(v okrese Hodonín) východní část okresu Hodonín ohraničená obcemi Rohatec, Strážnice,
Bzenec, Těmice, Žeravice.
Volební obvod č. 153 Jihlava
(v okrese Jihlava) severní část okresu Jihlava ohraničená obcemi Hutě, Cejle, Kostelec,
Pístov, Jihlava, Hruškové, Dvory, Měšín, Ždírec, Jamné, Rybné, Nadějov,
Meziříčko.
Volební obvod č. 154 Třešť
(v okrese Jihlava) jižní část okresu Jihlava ohraničená obcemi Rohozná, Dolní Cerekev,
Spělov, Salavice, Vílanec, Čížov, Rančířov, Puklice, Malý Beranov, Velký
Beranov, Kozlov, Vysoké Studnice, Věžnice, Řehořov.
Volební obvod č. 155 Kroměříž
(v okrese Kroměříž) jihozápadní část okresu Kroměříž ohraničená obcemi Bezměrov, Po-
stoupky-Hradisko, Skaštice, Bílany, Těšnovice-Trávník, Střížovice.
Volební obvod č. 156 Holešov
(v okrese Kroměříž) severovýchodní část okresu Kroměříž ohraničená obcemi Chropyně,
Plešovec, Břest, Hulín.
Volební obvod č. 157 Prostějov
(v okrese Prostějov) město Prostějov a obce Čchovice, Domamyslice, Mostkovice, Vrahovice-
Čechůvky.
Volební obvod č. 158 Konice
(v okrese Prostějov) západní část okresu Prostějov ohraničená obcemi Pěnčín, Přemyslovice,
Ptení, Vícov, Plumlov, Krumsín, Seloutky, Určice, Dětkovice, Vranovice,
Kelčice, Otaslavice, Brodek u Prostějova, Želeč.
Volební obvod č. 159 Nezamyslice
(v okrese Prostějov) východní část okresu Prostějov ohraničená obcemi Čechy pod Kosířem,
Hluchov, Zdětín, Ohrozim, Lešany, Bílovice-Lutotín, Kostelec na Hané,
Smržice, Držovice, Vrbátky, Štětovice, Krasice na Hané, Bedihošť, Že-
šov, Výšovice, Vřesovice, Dobrochov, Hradčany-Kobeřice, Dobromilice,
Doloplazy, Dřevnovice.
Volební obvod č. 160 Třebíč
(v okrese Třebíč) západní část okresu Třebíč ohraničená obcemi Bochovice, Benetice,
Horní Vilémovice, Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Třebíč, Střítež, Stařeč,
Mastník, Mikulovice, Horní Újezd, Vacenovice, Kojetice, Čáslavice, Lou-
kovice, Babice, Lesonice, Horky, Šašovice, Meziříčko.
Volební obvod č. 161 Moravské Budějovice
(v okrese Třebíč) jižní část okresu Třebíč ohraničená obcemi Radkovice u Budče, Štěp-
kov, Domamil, Martínkov, Jakubov, Dolní Lažany, Šebkovice, Lesůňky,
Jaroměřice nad Rokytnou, Štěpánovice, Výčapy, Slavice, Petrůvky, Klu-
čov, Kožichovice, Slavičky, Střížov, Číměř, Třebenice, Stropešín, Kra-
molín, Kladeruby nad Oslavou, Senorady.
Volební obvod č. 162 Uherské Hradiště
(v okrese Uherské Hradiště) střední část okresu Uherské Hradiště ohraničená obcemi Hluk, Kuno-
vice, Uherské Hradiště, Mistřice, Bílovice, Topolná, Boršice u Blatnice,
Dolní Němčí, Nivnice, Vlčnov, Havřice, Prakšice, Maršov.
Volební obvod č. 163 Staré Město
(v okrese Uherské Hradiště) západní část okresu Uherské Hradiště ohraničená obcemi Ostrožská
Lhota, Ostrožská Nová Ves, Kostelany nad Moravou, Staré Město u Uher-
ského Hradiště, Jarošov, Kněžpole.
Volební obvod č. 164 Uherský Brod
(v okrese Uherské Hradiště) východní část okresu Uherské Hradiště ohraničená obcemi Slavkov,
Horní Němčí, Korytná, Suchá Loz, Bánov, Uherský Brod, Těšov, Újezdec
u Luhačovic.
Volební obvod č. 165 Vyškov
(v okrese Vyškov) severovýchodní část okresu Vyškov ohraničená obcemi Račice-Písto-
vice, Drnovice, Rostěnice-Zvonovice, Lysovice, Bohaté Málkovice, Ko-
játky, Černčín, Milonice, Uhřice, Dobročkovice, Bránkovice.
Volební obvod č. 166 Slavkov
(v okrese Vyškov) jižní část okresu Vyškov ohraničená obcemi Habrovany-Olšany, Nemo-
jany, Luleč, Tučapy, Podbřežice, Dražovice, Letonice, Bučovice, Nevo-
jice, Nesovice, Nemotice.
Volební obvod č. 167 Znojmo I.
(v okrese Znojmo) zapadní část okresu Znojmo ohraničená obcemi Šatov, Havraníky, Ko-
nice u Znojma, severní část města Znojma ohraničená od řeky Dyje uli-
cemi U brány, Velká Mikulášská, nám. Míru, Dolní Česká, Leninova,
nám. Vítězství, Olšova, Smetanova, Vrchlického, nám. Máchovo, Jirás-
kova, Palackého, Suchohrdelská.
Volební obvod č.168 Znojmo II.
(v okrese Znojmo) střední část okresu Znojmo ohraničená obcemi Chvalovice, Nový Šal-
dorf, jižní částí města Znojma, obcemi Dobšice, Kuchařovice, Únanov,
Plaveč, Rudlice, Vevčice, Stupešice, Ratišovice, Běhařovice, Dobronice,
Jaroslavice, Křídlůvky, Valtrovice, Krhovice, Hodonice, Lechovice,
Oleksovice, Vítonice, Želetice, Horní Dunajovice, Trstěnice, Džbánice,
Čermákovice, Tulešice, Dolní Dubňany.
Volební obvod č. 169 Miroslav
(v okrese Znojmo) východní část okresu Znojmo ohraničená obcemi Hrádek, Božice, Boro-
tice, Čejkovice, Mackovice, Miroslav, Hostěradice, Chlupice, Morašice,
Skalice, Vémyslice, Rybníky, Dobřínsko, Jamolice.
Volební obvod č. 170 Žďár nad Sázavou
(v okrese Žďár nad Sázavou) západní část okresu Žďár nad Sázavou ohraničená obcemi Ubušín, Jim-
ramov, Nový Jimramov, Líšná, Kuklík, Kadov, Fryšava, Tři Studně,
Sklené, Lhotka, Počítky, Žďár nad Sázavou, Vatín, Kotlasy, Radostín,
Kněževes, Rousměrov, Sklené nad Oslavou, Radenice, Horní Bory, Dolní
Bory, Olší nad Oslavou, Lavičky, Hrbov, Stránecká Zhoř, Otín, Pavlínov.
Volební obvod č. 171 Bystřice nad Pernštejnem
(v okrese Žďár nad Sázavou) východní část okresu Žďár nad Sázavou ohraničená obcemi Dalečín,
Unčín, Strachujov, Jimramovské Pavlovice, Věcov, Odranec, Koníkov,
Nové Město na Moravě, Rokytno, Jiříkovice, Radňovice, Slavkovice,
Veselíčko, Jámy, Obyčtov, Ostrov nad Oslavou, Bohdalec, Bobrůvka,
Moravec, Dolní Libochová, Meziboří, Drahonín, Litava, Pernštejn-
ské Jestřabí, Kaly.
Volební obvod č. 172 Velké Meziříčí
(v okrese Žďár nad Sázavou
a Třebíč)
severovýchodní část okresu Třebíč a jižní část okresu Žďár nad Sáza-
vou ohraničená obcemi Horní Radslavice, Uhřínov, Baliny, Velké Mezi-
říčí, Mostiště, Vídeň, Dobrá Voda, Jívoví, Kundratice, Horní Libochová,
Kadolec, Heřmanov, Nová Ves, Radňoves, Vratislávka, Víckov, Tišnovská
Nová Ves, Skryje, Horní Loučky, Dolní Loučky, Kuroslepy, Březník,
Sedlec, Popůvky, Hartvíkovice, Kozlany, Koněšín, Vladislav, Hostákov,
Trnava, Přeckov, Hroznatín, Horní Heřmanice.
  SEVEROMORAVSKÝ KRAJ:
Volební obvod č. 173 Bruntál
(v okrese Bruntál) západní část okresu Bruntál ohraničená obcemi Malá Morávka, Rudná
pod Pradědem, Staré Město, Bruntál, Oborná, Široká Niva, Karlovice,
Vrbno pod Pradědem, Heřmanovice, Janov, Jindřichov, Liptaň, Dívčí
Hrad.
Volební obvod č. 174 Krnov
(v okrese Bruntál) východní část okresu Bruntál ohraničená obcemi Hlinka, Osoblaha, Bo-
hušov, Dolní Povelice, Horní Povelice, Slezské Rudoltice, Třemešná,
Hynčice, Holčovice, Hoštálkovy, Krasov, Čaková, Nové Heřminovy, Zá-
tor, Lichnov, Sosnová.
Volební obvod č. 175 Rýmařov
(v okrese Bruntál) jižní část okresu Bruntál ohraničená obcemi Stará Ves, Janovice, Rý-
mařov, Dolní Moravice, Václavov u Bruntálu, Moravský Kočov, Mezina,
Dlouhá Stráň, Milotice nad Opavou, Razová, Horní Benešov, Horní Ži-
votice.
Volební obvod č. 176 Dobratice
(v okrese Frýdek-Místek) jižní část okresu Frýdek-Místek ohraničená obcemi Čeladná, Ostravice,
Nová Ves, Lubno, Pržno, Baška, Staré Město, Skalice, Nošovice, Vojko-
vice, Dolní Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Vělopolí, Ropice, Ne-
bory, Oldřichovice, Tyra, Morávka.
Volební obvod č. 177 Frýdek-Místek
(v okrese Frýdek-Místek) jihozápadní část okresu Frýdek-Místek ohraničená obcemi Fryčovice,
Staříč, Žabeň, Sviadnov, Frýdek-Místek, Palkovice, Metylovice, Frýdlant
nad Ostravicí, Pstruží, Kunčice pod Ondřejníkem.
Volební obvod č. 178 Paskov
(v okrese Frýdek-Místek) severní část okresu Frýdek-Místek ohraničená obcemi Třanovice, Dolní
Domaslavice, Horní Domaslavice, Pazderna, Dobrá, Bruzovice, Sedliště,
Lískovec, Paskov, Brušperk.
Volební obvod č. 179 Třinec
(v okrese Frýdek-Místek) východní část okresu Frýdek-Místek ohraničená obcemi Horní Lomná,
Dolní Lomná, Košařiska, Vendryně, Karpentná, Třinec.
Volební obvod č. 180 Český Těšín
(v okrese Karviná) východní část okresu Karviná ohraničená obcemi Horní Těrlicko, Dolní
Těrlicko, Albrechtice, Horní Suchá, Stonava, Louky.
Volební obvod č. 181 Havířov
(v okrese Karviná) území města Havířov a obce Dolní Datyně.
Volební obvod č. 182 Karviná
(v okrese Karviná) území města Karviná.
Volební obvod č. 183 Nový Bohumín
(v okrese Karviná) severní část okresu Karviná ohraničená obcemi Petrovice u Karviné,
Dětmarovice, Doubrava, Dolní Lutyně, Záblatí, Nový Bohumín.
Volební obvod č. 184 Orlová
(v okrese Karviná) území obcí Orlová, Petřvald a Rychvald.
Volební obvod č. 185 Bílovec
(v okrese Nový Jičín) severní část okresu Nový Jičín ohraničená obcemi Petřvald, Mošnov,
Sedlnice, Libhošť, Bartošovice, Hladké Životice, Suchdol nad Odrou,
Kletné, Jestřabí, Tošovice, Vlkovice, Dolejší Kunčice.
Volební obvod č. 186 Frenštát pod Radhoštěm
(v okrese Nový Jičín) jihovýchodní část okresu Nový Jičín ohraničená obcemi Trnávka, Sko-
rotín, Stikovec, Skotnice, Prchalov, Příbor, Závišice, Rybí, Životice,
Mořkov.
Volební obvod č. 187 Nový Jičín
(v okrese Nový Jičín) jihozápadní část okresu Nový Jičín ohraničená obcemi Hodslavice, Blu-
dovice, Žilina u Nového Jičína, Nový Jičín, Hukovice, Kunín, Bernartice
nad Odrou, Mankovice, Pohoř, Odry, Vítovka, Heřmanice u Oder, Véska,
Kamenka.
Volební obvod č. 188 Litovel
(v okrese Olomouc) jihozápadní část okresu Olomouc ohraničená obcemi Řimice, Mladeč,
Litovel, Unčovice, Náklo, Štěpánov, Liboš, Moravská Huzová, Štarnov,
Bohuňovice, Chomoutov, Horka nad Moravou, Křelov, Topolany, Hněvo-
tín, Nedvězí, Bystročice.
Volební obvod č. 189 Olomouc - východ
(v okrese Olomouc) část města Olomouce rozděleného tokem řeky Moravy s částí městské
čtvrti Olomouc-vnitřní město a městskými čtvrtěmi Chvalkovice, Pavlo-
vičky, Bělidla, Hodolany, Nový Svět a východní část okresu Olomouc
ohraničená obcemi Velký Týnec, Grygov, Vsisko, Holice, Týneček, Hlu-
šovice, Droždín, Lošov, Hrubá Voda, Hlubočky, Mrsklesy, Daskabát,
Velký Újezd.
Volební obvod č. 190 Olomouc - západ
(v okrese Olomouc) západní část města Olomouce rozdělená tokem řeky Moravy s částí měst-
ské čtvrti Olomouc-vnitřní město a městskými čtvrtěmi Řepčín, Hejčín,
Neředín, Nová Ulice, Povel, Nové Sady, Lazce, Černovír, Klášterní Hra-
disko a jižní část okresu Olomouc ohraničená na západní straně obcemi
Blatec, Kožušany-Tážaly, Nemilany, Slavonín, na východní straně obce-
mi Charváty, Bolelouc, Majetín, Krčmaň.
Volební obvod č. 191 Uničov
(v okrese Olomouc) severní část okresu Olomouc ohraničená obcemi Králová, Střelice, Čer-
venka, Pňovice, Žerotín-Strukov, Hnojice, Lužice, Šternberk, Bělkovice-
Lašťany, Dolany, Samotíšky, Kopeček u Olomouce, Radíkov, Véska, Po-
hořany, Jívová, Město Libavá.
Volební obvod č. 192 Hlučín
(v okrese Opava) severovýchodní část okresu Opava ohraničená obcemi Krásné Pole,
Plesná, Dobroslavice, Kozmice, Dolní Benešov, Zábřeh, Bolatice, Kobe-
řice, Vrbka, Služovice, Chlebičov, Oldřišov.
Volební obvod č. 193 Opava
(v okrese Opava) střední část okresu Opava ohraničená z východní strany obcemi Lhota-
Čavisov, Velká Polom, Háj, Jilešovice, Kravaře, Štěpánkovice, Velké Hoš-
tice, Malé Hoštice, ze západní strany obcemi Jančí, Březová, Lesní
Albrechtice, Domoradovice, Žimrovice, Hradec, Bohučovice, Vršovice a
východní část města Opavy ohraničená západní částí toku Opavice
k ulici Mostní a ulicemi Mostní, Sadovou, Nákladní, Švermovou, Solnou,
náměstím Velkého října, Sněmovní, třídou Vítězného února, náměstím
Svobody, Otickou, Skřivánčí, Jurečkovou, mezi ulicemi Rooseweltovou
a Skřivánčí, Rooseveltovou, mezi Vaškovým náměstím a Hradeckou
ulicí, Vaškovým náměstím a pokračováním Otické ulice.
Volební obvod č. 194 Opava - Vítkov
(v okrese Opava) západní část okresu Opava ohraničená obcemi Větřkovice, Jelenice,
Radkov, Melč, Lipina, Benkovice, Branka, Chvalíkovice a západní část
města Opavy včetně ulic, které tvoří hranici.
Volební obvod č. 195 Ostrava - střed
(v okrese Ostrava-město) městská čtvrť Ostrava I.
Volební obvod č. 196 Ostrava - Vítkovice
(v okrese Ostrava-město) městská čtvrť Vítkovice a Mariánské Hory.
Volební obvod č. 197 Ostrava - Zábřeh
(v okrese Ostrava-město) městská čtvrť Zábřeh
Volební obvod č. 198 Slezská Ostrava
(v okrese Ostrava-město) městská čtvrť Slezská Ostrava, Hrušov a Radvanice.
Volební obvod č. 199 Ostrava - Poruba
(v okrese Ostrava-město) městská čtvrť Poruba.
Volební obvod č. 200 Kojetín
(v okrese Přerov) jihozápadní část okresu Přerov ohraničená obcemi Veselíčko, Tupec,
Osek nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, Hlinsko, Grymov, Prosenice, Vi-
ničná, Čekyně, Žeravice, Dluhonice, Troubky.
Volební obvod č. 201 Hranice
(v okrese Přerov) východní část okresu Přerov ohraničená obcemi Staměřice, Dolní Újezd,
Trnávka, Bohuslávky, Loučka, Jezernice, Týn nad Bečvou, Lhota, Klad-
níky, Sišma, Pavlovice u Přerova, Hradčany, Čechy, Líšná.
Volební obvod č. 202 Přerov
(v okrese Přerov) jižní část okresu Přerov ohraničená obcemi Bochoř, Přerov, Kozlovice,
Radslavice, Sušice, Oldřichov, Tučín, Podolí, Želatovice, Prusy, Beňov.
Volební obvod č. 203 Jeseník
(v okrase Šumperk) severozápadní část okresu Šumperk ohraničená obcemi Malá Morava,
Bohdíkov, Bratrušov, Kopřivná, Hanušovice, Jindřichov, Nové Losiny,
Adolfovice, Domašov.
Volební obvod č. 204 Šumperk
(v okrese Šumperk) východní část okresu Šumperk, ohraničená obcemi Libina, Mladoňov,
Nový Malín, Šumperk, Sudkov, Kolšov, Postřelmov, Chromeč, Vyšehoří,
Bohutín, Bartoňov-Radomilov, Hrabenov, Rejchartice, Žárová, Velké Lo-
siny, Bukovice, Loučná nad Desnou.
Volební obvod č. 205 Zábřeh
(v okrese Šumperk) jihozápadní část okresu Šumperk ohraničená obcemi Písařov, Janou-
šov, Štědrákova Lhota, Ruda nad Moravou, Olšany, Klášterec, Zborov,
Postřelmůvek, Rovensko, Zábřeh, Lesnice, Brníčko, Dlouhomilov, Dolní
Studénky, Hrabišín, Nedvězí, Kamenná.
Volební obvod č. 206 Rožnov pod Radhoštěm
(v okrese Vsetín) východní část okresu Vsetín ohraničená obcemi Zubří, Vidče, Valašská
Bystřice, Halenkov, Huslenky, Zděchov.
Volební obvod č. 207 Valašské Meziříčí
(v okrese Vsetín) severozápadní část okresu Vsetín ohraničená obcemi Zašová, Střítež,
Velká Lhota, Malá Bystřice, Bystřička, Růžďka, Jablůnka, Pržno, Miku-
lůvka, Lázy.
Volební obvod č. 208 Vsetín
(v okrese Vsetín) jihozápadní část okresu Vsetín ohraničená obcemi Kateřinice, Ratiboř,
Vsetín, Janová, Hovězí, Lužná, Pulčín, Valašská Senice.

B. Volební obvody pro volby do Národního shromáždění

Volební obvody pro volby do Slovenské národní rady

  KRAJ ZÁPADOSLOVENSKÝ:
Volební obvod č. 209 Bratislava - Staré Mesto
č. 1
(v okrese Bratislava-mesto)
území obvodů Staré Mesto a Karlova Ves-Devín.
Volební obvod č. 210 Bratislava-Nivy
č. 2
(v okrese Bratislava-mesto)
jihozápadní část obvodu Nivy ohraničená Miletičovou ulicí a Prievozskou silnicí.
Volební obvod č. 211 Bratislava -Vinohrady
č. 3
(v okrese Bratislava-mesto)
jižní část obvodu Vinohrady ohraničená Červeným mostem a ulicemi
Opavskou a Pražskou a železniční tratí až k hranici obvodu Nové Mesto.
Volební obvod č. 212 Bratislava - Nové Mesto
č. 4
(v okrese Bratislava-mesto)
severozápadní část obvodu Nové Mesto ohraničená Bajkalskou ulicí
a Trnavskou silnicí.
Volební obvod č. 213 Bratislava-Ružinov
č. 5
(v okrese Bratislava-mesto)
území obvodu Prievoz a Petržalka, jihovýchodní část obvodu Nové Mesto
a severovýchodní část obvodu Nivy ohraničená Trnavskou silnicí a ulicemi
Bajkalskou, Zahradnickou, Miletičovou a Prievozskou silnici.
Volební obvod č. 214 Bratislava-Rača
č. 6
(v okrese Bratislava-mesto)
území obvodů Dúbravka, Lamač, Rača, Vajnory a Trnávka a severní
část obvodu Vinohrady ohraničená Červeným mostem, ulicemi Opavskou
a Pražskou a železniční tratí až k hranici obvodu Nové Mesto.
Volební obvod č. 215 Bernolákovo
č. 7
(v okrese Bratislava-vidiek)
jihovýchodní část okresu Bratislava-vidiek ohraničená obcemi Chorvátský Grob,
Veľký Biel, Senec, Blatné.
Volební obvod č. 216 Malacky
č. 8
(v okrese Bratislava-vidiek)
severozápadní část okresu Bratislava-vidiek ohraničená obcemi Kuchyňa,
Pernek, Jablonové, Lozorno, Borinka.
Volební obvod č. 217 Pezinok
č. 9
(v okrese Bratislava-vidiek)
severovýchodní část okresu Bratislava-vidiek ohraničená ze severozápadní
strany obcemi Modra, Pezinok, Limbach, Myslesnice, Jur pri Bratislave
a z jihovýchodní strany obcemi Slovenský Grob, Veľké Čanikovce,
Malé Čanikovce, Báhoň, Kaplná, Igram.
Volební obvod č. 218 Dunajská Streda
č. 10
(v okrese Dunajská Středa)
jihovýchodní část okresu Dunajská Streda ohraničená obcemi Dunajská Streda,
Vrakúň, Pastúchy, Baloň, Topolovec, Pálkovičovo.
Volební obvod č. 219 Šamorín
č. 11
(v okrese Dunajská Streda)
severozápadní část okresu Dunajská Streda ohraničená obcemi Vydrany,
Veľké Blahovo, Kostolné Kračany, Jurová, Gabčíkovo.
Volební obvod č. 220 Galanta
č. 12
(v okrese Galanta)
severní část okresu Galanta ohraničená obcemi Sereď, Dolná Streda,
Gáň, Galanta, Matúškovo, Topoľnica, Kráľová nad Váhom, Šoporňa.
Volební obvod č. 221 Sládkovičovo
č. 13
(v okrese Galanta)
západní část okresu Galanta ohraničená obcemi Hoste, Veľká Mača,
Sládkovičovo, Košúty, Čierny Brod, Mostová, Horné Saliby, Tomášikovo.
Volební obvod č. 222 Šaľa
č. 14
(v okrase Galanta)
jihovýchodní část okresu Galanta ohraničená obcemi Trstice, Kráľov Brod,
Dolné Saliby, Diakovce, Šaľa, Dlhá nad Váhom.
Volební obvod č. 223 Hurbanovo
č. 15
(v okrasa Komárno)
západní část okresu Komárno ohraničená obcemi Bajč, Dulovce, Hurbanovo,
Kameničná, Nová Stráž.
Volební obvod č. 224 Komárno
č. 16
(v okrese Komárno)
východní část okresu Komárno ohraničená obcemi Komárno, Dolný Peter,
Pribeta.
Volební obvod č. 225 Levice
č. 17
(v okrase Levice)
severní část okresu Levice ohraničená obcemi Lula, Tehla, Iňa, Veľký Ďur,
Nový Tekov, Marušová, Starý Tekov, Hronské Klačany, Levice, Podlužany,
Nová Dedina, Drženice, Devičany, Jabloňovce, Pečenice.
Volební obvod č. 226 Šahy
č. 18
(v okrese Levice)
východní část okresu Levice ohraničená obcemi Zalaba, Malé Ludince,
Šalov, Sikenica, Kukučínov, Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Starý Hrádok,
Mýtne Ludany, Kalinčiakovo, Krškany, Horša, Bátovce.
Volební obvod č. 227 Želiezovce
č. 19
(v okrese Levice)
západní část okresu Levice ohraničená obcemi Beša, Horný Pial, Lok,
Kálna nad Hronom, Horná Seč, Dolná Seč, Vyšné nad Hronom, Žemliare,
Jur nad Hronom, Šarovce, Svodov, Mikula, Želiezovce, Vozokany nad Hronom,
Domaša, Čajakovo, Pohronský Ruskov, Čata.
Volební obvod č. 228 Nitra
č. 20
(v okrese Nitra)
střední část okresu Nitra s obcemi Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce,
Podhorany, Dražovce, Nitra.
Volební obvod č. 229 Vráble
č. 21
(v okrese Nitra)
jižní část okresu Nitra ohraničená obcemi Svätoplukovo, Dolné Krškany,
Veľké Janíkovce, Lapáš, Nitrianske Hrnčiarovce, Dolné Stitáre, Hosťová,
Čeladice, Malé Chyndice, Veľké Chyndice, Klasov, Vráble, Horný Ohaj,
Tajná, Nevidzany, Červený Hrádok.
Volební obvod č. 230 Zbehy
č. 22
(v okrese Nitra)
západní část okresu Nitra ohraničená obcemi Cabaj, Čapor, Jarok, Lehota,
Lužianky, Zbehy, Čakajovce, Jelšovce, Výčapy-Opatovce.
Volební obvod č. 231 Zlaté Moravce
č. 23
(v okrese Nitra)
severovýchodní část okresu Nitra ohraničená obcemi Malé Vozokany,
Vieska nad Žitavou, Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, Chrašťany,
Beladice, Kolíňany, Žírany, Jelenec.
Volební obvod č. 232 Nové Zámky
č. 24
(v okrese Nové Zámky)
jihozápadní část okresu Nové Zámky ohraničená obcemi Palárikovo,
Nové Zámky, Bešeňov, Dolný Ohaj, Veľké Lovce, Čechy, Semerovo,
Dvory nad Žitavou.
Volební obvod č. 233 Štúrovo
č. 25
(v okrese Nové Zámky)
jihovýchodní část okresu Nové Zámky ohraničená obcemi Dubník,
Jasová, Kolta.
Volební obvod č. 234 Šurany
č. 26
(v okrese Nové Zámky)
severní část okresu Nové Zámky ohraničená obcemi Tvrdošovce, Šurany,
Bánov, Nitriansky Hrádok, Uľany nad Žitavou, Hul, Radava, Podhájska,
Pozba, Dedinka.
Volební obvod č. 235 Holíč
č. 27
(v okrese Senica)
severozápadní část okresu Senica ohraničená obcemi Kúty, Čáry, Gbely,
Petrova Ves, Letničie, Štefanov, Unín, Vieska, Radošovce, Chropov.
Volební obvod č. 236 Senica
č. 28
(v okrese Senica)
severovýchodní část okresu Senica ohraničená obcemi Vrbovce, Chvojnica,
Častkov, Lopašov, Oreské Koválov, Dojč, Čáčov, Senica, Hlboké, Kunov,
Podbranč, Bukovec, Brezová pod Bradlom.
Volební obvod č. 237 Šaštínské Stráže
č. 29
(v okrese Senica)
jižní část okresu Senica ohraničená obcemi Sekule, Borský Jur, Kuklov,
Smolinské, Šaštinske Stráže, Borský Mikuláš, Borský Peter,
Šajdíkove Humence, Prievaly, Cerová-Lieskové, Jablonica, Osuské, Prietrž,
Hradiště pod Vrátnom.
Volební obvod č. 238 Bánovce nad Bebravou
č. 30
(v okrese Topoľčany)
severní část okresu Topoľčany ohraničená obcemi Malé Dvorany, Blesovce,
Veľké Dvorany, Nemčice, Kuzmice, Jacovce, Prašice, Tvrdomestice,
Šišov, Chudá Lehota, Livinské Opatovce, Rybany, Ostratice, Nedašovce,
Vysočany, Látkovce.
Volební obvod č. 239 Partizánske
č. 31
(v okrese Topoľčany)
východní část okresu Topoľčany ohraničená obcemi Klátova Nová Ves,
Bošany, Krušovce, Malé Bedzany, Veľké Bedzany, Norovce, Solčianky,
Rajčany, Nadlice, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou, Malé Bielice,
Veľké Bielice, Navojovce, Skačany, Hradište.
Volební obvod č. 240 Topoľčany
č. 32
(v okrese Topoľčany)
jižní část okresu Topoľčany ohraničená obcemi Lipovník, Hajná Nová Ves,
Horné Štítáre, Urmince, Chrabrany, Nitrianska Streda, Topoľčany, Továrníky,
Praznovce, Krnča.
Volební obvod č. 241 Nové Mesto nad Váhom
č. 33
(v okrese Trenčín)
jižní část okresu Trenčín ohraničená obcemi Hrašné, Vaďovce, Višňové,
Čachtice, Nové Mesto nad Váhom, Beckov, Krivosud-Bodovka,
Rozvadze, Opatovce, Veľké Bierovce, Trenčianska Turná, Hámry,
Veľké Stankovce, Selec.
Volební obvod č. 242 Trenčín
č. 34
(v okrese Trenčín)
východní část okresu Trenčín ohraničená obcemi Trenčianska Teplá,
Dobrá, Opatová, Kubrá, Trenčín, Trenčianske Biskupice, Soblahov,
Mníchova Lehota, Trenčianske Jastrabie, Dubodiel.
Volební obvod č. 243 Zlatovce
č. 35
(v okrese Trenčín)
severozápadní část okresu Trenčín ohraničená obcemi Stará Turá, Lubina,
Bzince pod Javorinou, Dolné Srnie, Trenčianske Bohuslavice, Štvrtok,
Ivanovce, Melčice, Zemianske Lieskové, Adamovské Kochanovce,
Chocholná-Velčice, Kostolná-Záriečie, Záblatie, Závažie, Zamarovce,
Skala, Skalská Nová Ves, Újazd, Kľučové, Ľuborča, Nemšová.
Volební obvod č. 244 Hlohovec
č. 36
(v okrese Trnava)
východní část okresu Trnava ohraničená obcemi Siladice, Lovčice,
Brestovany, Bučany, Malženice, Žlkovce, Ratkovce, Pečeňady, Červeník,
Madunice, Drahovce, Jalšové.
Volební obvod č. 245 Jaslovské Bohunice
č. 37
(v okrese Trnava)
západní část okresu Trnava ohraničená obcemi Pavlice, Voderady, Zeleneč,
Hrnčiarovce nad Parnou, Biely Kostol, Ružindol, Zvončín, Šelpice,
Bohdanovce nad Trnavou, Špačince, Jaslovské Bohunice, Radošovce,
Kátlovce, Dechtice, Dobrá Voda.
Volební obvod č. 246 Piešťany
č. 38
(v okrese Trnava)
severní část okresu Trnava ohraničená obcemi Sokolovce, Ratnovce,
Piešťany, Veselé, Dubovany, Veľké Kostoľany, Nižná, Chtelnica.
Volební obvod č. 247 Trnava
č. 39
(v okrese Trnava)
jižní část okresu Trnava ohraničená obcemi Majcichov, Opoj, Modranka,
Trnava, Zavar, Šúrovce, Varov Šúr.
  KRAJ STŘEDOSLOVENSKÝ:
Volební obvod č. 248 Banská Bystrica
č. 40
(v okrese Banská Bystrica)
západní část okresu Banská Bystrica ohraničená obcemi Donovaly,
Motyčky, Staré Hory, Spania Dolina, Zvolenské Nemce, Kyncelová,
Senica, Majer, Banská Bystrica, Kráľová, Vlkanová, Hronsek.
Volební obvod č. 249 Brezno
č. 41
(v okrese Banská Bystrica)
východní část okresu Banská Bystrica ohraničená obcemi Bacúch,
Braväcovo, Beňaš, Brezno, Čierny Balog, Sihla.
Volební obvod č. 250 Podbrezová
č. 42
(v okrese Banská Bystrica)
střední část okresu Banská Bystrica ohraničená z východní strany
obcemi Jarabá, Mýto pod Ďumbierom, Valaská, ze západní strany obcemi
Podkonice, Bláže, Selce, Šalková, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná.
Volební obvod č. 251 Čadca
č. 43
(v okrese Čadca)
severozápadní část okresu Čadca ohraničená obcemi Čierne, Čadca,
Zákopčie.
Volební obvod č. 252 Kysucké Nové Mesto
č. 44
(v okrese Čadca)
jihovýchodní část okresu Čadca ohraničená obcemi Skalité, Oščadnica,
Krásno nad Kysucou, Dunajov, Ochodnica, Nesluša, Rudinská.
Volební obvod č. 253 Dolný Kubín
č. 45
(v okrese Dolný Kubín)
jihovýchodní část okresu Dolný Kubín ohraničená obcemi Trstená,
Tvrdošín, Medvedzie, Krásna Hôrka, Nižná, Podbiel, Dlhá nad Oravou,
Sedliacka Dubová, Horná Lehota, Dolná Lehota, Oravský Podzámok,
Mokraď, Dolný Kubín, Zázrivá.
Volební obvod č. 254 Námestovo
č. 46
(v okrese Dolný Kubín)
severozápadní část okresu Dolný Kubín ohraničená obcemi
Ústie nad Priehradou, Dolný Štefanov, Vavrečka, Horný Štefanov,
Ťapešovo, Lokca, Babín, Hruštín, Lomná, Oravská Lesná.
Volební obvod č. 255 Liptovský Mikuláš
č. 47
(v okrese Liptovský Mikuláš)
východní část okresu Liptovský Mikuláš ohraničená obcemi Liptovská Anna,
Bukovina, Bobrovník, Vlašky, Vlachy, Gôtovany, Svätý Kríž, Lazisko.
Volební obvod č. 256 Ružomberok
č. 48
(v okrese Liptovský Mikuláš)
západní část okresu Liptovský Mikuláš ohraničená obcemi Kalameny,
Liptovská Teplá, Bešeňová, Potok, Vrbie, Partizánska Ľupča, Malatiny,
Ľubeľa, Dúbrava.
Volební obvod č. 257 Lučenec
č. 49
(v okrese Lučenec)
střední část okresu Lučenec ohraničená z jihozápadní strany obcemi
Veliká nad Ipľom, Ľuboreč, Lentvora, ze severní strany obcemi Tuhár,
Gregorova Vieska, Stará Halič, Lučenec, Opatová, Boľkovce,
Nitra nad Ipľom, Buzitka, Šávoľ.
Volební obvod č. 258 Poltár
č. 50
(v okrese Lučenec)
severovýchodní část okresu Lučenec ohraničená obcemi Budiná, Divin,
Ružiná, Lovinobana, Podrečany, Tomášovce, Vidiná, Veľká Ves, Kalinovo,
Pinciná, Veľké Dravce.
Volební obvod č. 259 Veľký Krtíš
č. 51
(v okrese Lučenec)
jihozápadní část okresu Lučenec ohraničená obcemi Pravica, Závada,
Dolná Strehová, Ľuboriečka, Trenč.
Volební obvod č. 260 Martin
č. 52
(v okrese Martin)
severní část okresu Martin ohraničená obcemi Podhradie,
Turčianska Štiavnička, Sučany, Priekopa, východní část města Martin,
ohraničená ulicemi Partizánská, Kollárova, Stefanovičová, Bottová,
Langsfeldová, a řekou Turiec.
Volební obvod č. 261 Martin-okolie
č. 53
(v okrese Martin)
jižní část okresu Martin ohraničená obcemi Sklabinský Podzámok,
Diaková, Dražkovce, Žabokreky, západní část mesta Martin, Záturčie,
Košťany nad Turcom, Bystrička.
Volební obvod č. 262 Iľava
č. 54
(v okrese Považská Bystrica)
jihozápadní část okresu Považská Bystrica ohraničená obcemi
Červený Kameň, Mikušovce, Tuchyňa, Dulov, Ladce,
Veľké Košecké Podhradie, Košecké Rovné, Zliechov.
Volební obvod č. 263 Považská Bystrica
č. 55
(v okrese Považská Bystrica)
severovýchodní část okresu Považská Bystrica ohraničená obcemi
Horná Mariková, Dolná Mariková, Klieština, Upohlav, Udiča, Milochov,
Považská Bystrica, Dolný Moštenec, Horný Moštenec, Zemianska Závada,
Domaniža, Čelkova Lehota.
Volební obvod č. 264 Púchov
č. 56
(v okrese Považská Bystrica)
střední část okresu Považská Bystrica ohraničená z jihozápadní strany
obcemi Zubák, Lednica, Kvašov, Horovce, Hloža, Podhorie, Mojtín,
Pružina, ze severovýchodní strany obcemi Lazy pod Makytou, Vydrná,
Zbora, Hoštiná, Nimnica, Nosice, Beluša, Sverepec, Horný Lieskov,
Podskalie, Ďurďové, Briestené, Pružina.
Volební obvod č. 265 Nováky
č. 57
(v okrese Prievidza)
jižní část okresu Prievidza ohraničená obcemi Malá Čausa,
Veľká Čausa, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka, Hradec, Morovno,
Handlová, Cigel, Sebedražie, Koš, Nováky, Nitrianske Sučany.
Volební obvod č. 266 Prievidza
č. 58
(v okrese Prievidza)
severní část okresu Prievidza ohraničená obcemi Nedožery-Brezany,
Prievidza, Opatovce nad Nitrou, Diviacka Nová Ves.
Volební obvod č. 267 Rimavská Sobota
č. 59
(v okrese Rimavská Sobota)
severozápadní část okresu Rimavská Sobota ohraničená obcemi
Brusník, Španie Pole, Hostišovce, Veľký Blh, Uzovská Panica, Rokytník,
Bátka, Dulovo, Žíp, Vieska nad Blhom, Sútor, Belín, Rimavské Janovce,
Rimavská Sobota, Dúžava, Mojín, Husiná.
Volební obvod č. 268 Šafárikovo
č. 60
(v okrese Rimavská Sobota)
jihovýchodní část okresu Rimavská Sobota ohraničená obcemi
Višňové, Chvalová, Vyšné Valice, Gemerské Michalovce, Nižná Kaloša,
Barca, Radnovce, Bottovo, Pavlovce, Jesenské, Gortva, Gemerček,
Hodejov, Čierny Potok, Konrádovce.
Volební obvod č. 269 Krupina
č. 61
(v okrese Zvolen)
jihozápadní část okresu Zvolen ohraničená obcemi Sampor,
Veľká Lúka, Sliač, Kováčova, Budča, Ostrá Lúka, Breziny, Podzámčok,
Michalková, Kráľová, Záježová, Vígľašská Huta-Kalinka, Slatinské Lazy,
Klokoč, Stožok.
Volební obvod č. 270 Zvolen
č. 62
(v okrese Zvolen)
severovýchodní část okresu Zvolen ohraničená obcemi Zolná, Lukové,
Lieskovec, Zvolen, Slatinka, Zvolenská Slatina, Vígľaš, Detva.
Volební obvod č. 271 Žarnovica
č. 63
(v okrese Žiar nad Hronom)
jihozápadní část okresu Žiar nad Hronom ohraničená obcemi Kľak,
Ostrý Grúň, Hrabičov, Žarnovica, Dolné Hámre, Banská Hodruša,
Banská Štiavnica, Banský Studeněc.
Volební obvod č. 272 Žiar nad Hronom
č. 64
(v okrese Žiar nad Hronom)
severovýchodní část okresu Žiar nad Hronom ohraničená obcemi Prochot,
Horná Ždaňa, Bukovina, Revištské Podzámčie, Bzenica, Vyhne, Repište,
Sklené Teplice, Podhorie, Banská Belá.
Volební obvod č. 273 Bytča
č. 65
(v okrese Žilina)
severozápadní část okresu Žilina ohraničená obcemi Brodno, Vranie,
Považský Chlmec, Divinka, Horný Hričov, Žilinská Lehota, Ovčiarsko,
Bitarová, Hôrky, Bánová, Brezany, Peklina, Paština Závada, Súľov-Hradná.
Volební obvod č. 274 Žilina
č. 66
(v okrese Žilina)
střední část okresu Žilina ohraničená ze severozápadní strany obcemi
Zádubnie, Žilina, Strážov, z jihovýchodní strany obcemi Zástranie,
Teplička nad Váhom, Trnové pri Žiline, Rosina, Bytčica.
Volební obvod č. 275 Žilina-okolie
č. 67
(v okrese Žilina)
jihovýchodní část okresu Žilina ohraničená obcemi Kotrčiná Lúčka,
Nededza, Mojš, Mojšova Lúčka, Stráňavy, Višňové, Turie, Lietavská Lúčka,
Lietava, Podhorie, Babkov, Zbyňov, Jasenové, Malá Čierna.
 KRAJ VÝCHODOSLOVENSKÝ:
Volební obvod č. 276 Bardejov
č. 68
(v okrese Bardejov)
západní část okresu Bardejov ohraničená obcemi Hutka, Mikulášová,
Dubová, Kurimka, Hažlín, Brezovka, Poliakovce, Vyšná Voľa, Nižná Voľa,
Tročany, Abrahamovce, Buclovany, Lopúchov.
Volební obvod č. 277 Svidník
č. 89
(v okrese Bardejov)
východní část okresu Bardejov ohraničená obcemi Vyšný Mirošov,
Nižný Mirošov, Vyšný Orlík, Jurkova Voľa, Cernina, Ortuťová, Šašová,
Dubinné, Nemcovce, Hankovce, Oľšavce, Kochanovce, Koprivnica,
Stulany, Dukovce.
Volební obvod č. 278 Humenné
č. 70
(v okrese Humenné)
západní část okresu Humenné ohraničená obcemi Svetlice, Humenský Rokyrov,
Slovenské Krivé, Jabloň, Dedačov, Ľubiša, Brestov, Humenné, Brekov.
Volební obvod č. 279 Snina
č. 71
(v okrese Humenné)
východní část okresu Humenné, ohraničená obcemi Vyšná Jablonka,
Nižná Jablonka, Papín, Zubné, Adidovce, Maškovce, Veľopolie, Udavské,
Kochanovce, Lackovce, Hažín nad Cirochou, Ptičie, Jasenov.
Volební obvod č. 280 Košice-západ
č. 72
(v okrese Košice)
západní část města Košic ohraničená ulicemi Pauliniho, Rastislavovou,
Gréckou, Bulharskou, Peknou, Srbskou, Barčianskou, Maarovou,
Šoltysovou, Tichou, Skladnou, Mlynárskou, Štúrovou-Okružnou, Leninovou,
Thälmannovou, Hviezdoslavovou, Strojárenskou, třídou Dukelských hrdinů,
Komenského, Črmelskou třídou, Vysokoškolskou, Boženy Němcové,
Ciolkovského, Solovjevovou, Mánesovou, městskou čtvrtí Červený Vrch
a území obcí Barca, Poľov, Šaca.
Volební obvod č. 281 Košice-východ
č. 73
(v okrese Košice)
východní část města Košic a území obcí Kavečany a Ťahanovce.
Volební obvod č. 282 Moldava nad Bodvou
č. 74
(v okrese Košice)
západní část okresu Košice ohraničená obcemi Košická Belá,
Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Baška, Myslava, Lorinčík, Malá Ida, Šemša,
Veľká Ida, Hutníky, Perín.
Volební obvod č. 283 Rozhanovce
č. 75
(v okrese Košice a Prešov)
východní část okresu Košice ohraničená obcemi Sokoľ, Družstevná,
pri Hornáde, Budimir, Beniakovce, Košická Nová Ves, Vyšné Opátske,
Krásna nad Hornádom, Šebastovce, Haniska, Seňa, Kechnec, Milhosť
a obcemi Ružín, Malá Lodina, Veľká Lodina, Kysak, Obišovce, Trebejov
z okresu Prešov.
Volební obvod č. 284 Michalovce
č. 76
(v okrese Michalovce)
střední část okresu Michalovce ohraničená za západní strany obcemi
Strážske, Pusté Čemerné, Nacina Ves, Lesné, Suché, Pozdišovce,
Trhovište, Horovce a z východní strany obcemi Klokočov, Kaluža, Vinné,
Michalovce, Lastomír, Sliepkovce, Hatalov, Dúbravka, Slavkovce.
Volební obvod č. 285 Sobrance
č. 77
(v okrese Michalovce)
východní část okresu Michalovce ohraničená obcemi Kusín, Hnojné,
Lúčky, Malé Zalužice, Veľké Zalužice, Zemplínska Široká, Palín, Budkovce.
Volební obvod č. 286 Vranov
č. 78
(v okrese Michalovce)
západní část okresu Michalovce ohraničená obcemi Tovarnianska Polianka,
Kladzany, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Rakovec nad Ondavou,
Moravany, Tušická Nová Ves.
Volební obvod č. 287 Kežmarok
č. 79
(v okrese Poprad)
střední část okresu Poprad ohraničená ze severní strany obcemi Ždiar,
Lendak, Výborná, Slovenská Ves, Spišská Belá, Krížová Ves, Ľubica,
z jižní strany obcemi Vlkovce, Vrbov, Žakovce, Matejovce, Veľký Slavkov,
Starý Smokovec, Štrbské Pleso.
Volební obvod č. 288 Poprad
č. 80
(v okrese Poprad)
jižní část okresu Poprad ohraničená obcemi Štrba, Mengusovce, Batizovce,
Gerlachov, Poprad, Švábovce, Hôrka, Vlková, Abrahamovce.
Volební obvod č. 289 Stará Ľubovňa
č. 81
(v okrese Poprad)
severní část okresu Poprad ohraničená obcemi Osrurňa, Malá Franková,
Jezersko, Hágy, Reľov, Toporec, Vojňany, Bušovce, Jurské, Ihľany,
Holumnica, Lomnička, Kolačkov, Jakubany.
Volební obvod č. 290 Hanušovce nad Topľou
č. 82
(v okrese Prešov)
jihovýchodní část okresu Prešov ohraničená obcemi Podhorany, Fulianka,
Kapušany, Vyšná Šebastová, Šalgovík, Solivar, Haniska, Kendice, Radačov,
Janov, Suchá Dolina.
Volební obvod č. 291 Prešov
č. 83
(v okrese Prešov)
území města Prešova a území obcí Ľubotice, Šarišské Lúky, Nižná Šebastová.
Volební obvod č. 292 Sabinov
č. 84
(v okrese Prešov)
severozápadní část okresu Prešov ohraničená obcemi Olejníkov, Drienica,
Sabinov, Orkucany, Šarišské Michaľany, Ostrovany, Ražňany,
Uzovský Šalgov, Uzovské Pekľany, Renčišov, Nižný Slavkov.
Volební obvod č. 293 Veľký Šariš
č. 85
(v okrese Prešov)
střední část okresu Prešov ohraničená z jihovýchodní strany obcemi
Tulčík, Fintice, Malý Šariš, Bzenov, Rokycany, Bajerov, Sedlice
ze severozápadní strany obcemi Hradisko, Bodovce, Šarišské Sokolovce,
Jakubovany, Veľký Šariš, Medzany, Lažany, Močidľany, Jarovnice,
Hermanovce, Lipovce, Lačnov.
Volební obvod č. 294 Revúca
č. 86
(v okrese Rožňava)
jihozápadní část okresu Rožňava ohraničená obcemi Muránska Zdychava,
Čierna Lehota, Slavošovce, Hanková, Brdárka, Slavoška, Koceľovce,
Petrovo, Roštár, Štítník, Honce, Plešivec, Slavec, Silica.
Volební obvod č. 295 Rožňava
č. 87
(v okrese Rožňava)
severovýchodní část okresu Rožňava ohraničená obcemi Rejdová,
Vyšná Slaná, Kobeliarovo, Nižná Slaná, Henckovce, Rožňavské Bystré,
Rakovnica, Kružná, Brzotín, Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Silická Jablonica.
Volební obvod č. 298 Gelnica
č. 88
(v okrese Spišská Nová Ves)
jižní část okresu Spišská Nová Ves ohraničená obcemi Hrišovce,
Kaľava, Kolinovce, Krompachy, Slovinky, Švedlár, Nálepkovo, Hnilčík,
Hnilec.
Volební obvod č. 297 Levoča
č. 89
(v okrese Spišská Nová Ves)
severní část okresu Spišská Nová Ves ohraničená obcemi Vojkovce,
Spišské Vlachy, Olcnava, Vítkovce, Chrasť nad Hornádom, Spišský Hrušov,
Domanovce, Levoča.
Volební obvod č. 298 Spišská Nová Ves
č. 90
(v okrese Spišská Nová Ves)
západní část okresu Spišská Nová Ves ohraničená obcemi Dlhé Stráže,
Kurimany, Iliašovce, Harichovce, Danišovce, Jamník, Matejovce, Poráč,
Rudňany, Závadka, Spišská Nová Ves.
Volební obvod č. 299 Kráľovský Chlmec
č. 91
(v okrese Trebišov)
východní část okresu Trebišov ohraničená obcemi Sirník, Brehov, Cejkov,
Černochov, Bara, Viničky, Streda nad Bodrogom.
Volební obvod č. 300 Trebišov
č. 92
(v okrese Trebišov)
západní část okresu Trebišov ohraničená obcemi Hraň, Zemplínske Jastrabie,
Kašov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Borša.
Přesunout nahoru