Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 21/1964 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol

Částka 10/1964
Platnost od 08.02.1964
Účinnost od 08.02.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury

ze dne 5. února 1964

o označování absolventů vysokých škol

Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 21 odst. 4 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 46/1956 Sb.:


Čl. I

Ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol, se mění a zní takto:

"(2) Učitelé pro základní devítileté školy budou označováni "promovaný učitel" - "promovaná učitelka" s uvedením studijního oboru; u absolventů studia speciální pedagogiky se vyznačí i zvláštní způsobilost vyučovat na školách pro mládež vyžadující zvláštní péče příslušného zaměření."


Čl. II

Označení "promovaný chemik", které bylo absolventům vysokých škol oboru jaderná chemie ve školním roce 1959/60 a 1960/61 přiznáno podle vyhlášky ministra vysokých škol č. 248/1953 Ú. l., o označení absolventů vysokých škol, se mění a zní "inženýr jaderné chemie".

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Císař v. r.

Přesunout nahoru