Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 209/1964 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť

Částka 91/1964
Platnost od 31.12.1964
Účinnost od 01.01.1965
Zrušeno k 01.04.1997 (49/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

209

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 18. prosince 1964

o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť

(ve znění vyhl. č. 104/1977 Sb.)

Ministr dopravy podle § 4 odst. 2 zákona č. 203/1964 Sb., o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví, a § 67 a 68 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:


ČÁST PRVNÍzrušeno

§ 1, § 2zrušeno

ČÁST DRUHÁ

Řízení letového provozu ČSSR

§ 3

Zřizuje se organizace Řízení letového provozu ČSSR se sídlem v Praze; je přímo podřízena ministerstvu dopravy.

§ 4

Organizace Řízení letového provozu ČSSR přísluší ve věcech civilního letectví zejména tyto úkoly:

a) řídí a zabezpečuje civilní letecký provoz na celém státním území (§ 30 zákona);

b) obstarává leteckou informační službu a vydávání leteckých map.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1965.


Ministr:

Indra v. r.

Přesunout nahoru