Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 203/1964 Sb.Zákon o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví

Částka 87/1964
Platnost od 17.12.1964
Účinnost od 01.01.1965
Zrušeno k 01.04.1997 (49/1997 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

203

ZÁKON

ze dne 11. prosince 1964

o úpravě některých úkolů státní správy v civilním letectví

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Civilní letadla a jiné výrobky letecké techniky určené pro civilní letectví, které stanoví ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány, podléhají státnímu odbornému dozoru v civilním letectví.

§ 2

Výrobci (projektanti) civilních letadel a jiných výrobků letecké techniky určených pro civilní letectví (§ 1) jsou povinni předkládat orgánům státního odborného dozoru v civilním letectví k vyjádření projekty nových typů letadel a jiných výrobků letecké techniky určených pro civilní letectví, návrhy technických podmínek pro konstrukci a výrobu těchto typů, jakož i návrhy jejich změn, dávat jim potřebné podklady a vysvětlení a umožnit jim vyzkoušení zařízení, jež jsou podrobena jejich dozoru; vyjádření orgánů státního odborného dozoru v civilním letectví jsou pro ně závazná.

§ 3

Orgány státního odborného dozoru v civilním letectví jsou oprávněny:

a) zjišťovat, jsou-li při výrobě civilních letadel a jiných výrobků letecké techniky určených pro civilní letectví dodrženy technické podmínky pro jejich konstrukci a výrobu;

b) ukládat provozovatelům civilních letadel a pozemních leteckých zařízení závazná opatření k odstranění závad, které ohrožují bezpečnost leteckého provozu, a jestliže je to nutné, zakázat nebo omezit jejich použití;

c) nařídit přezkoušení členů posádek československých civilních letadel, jestliže byly u nich zjištěny závady v dodržování leteckých předpisů nebo vznikly pochybnosti o jejich způsobilosti;

d) požadovat od provozovatelů československých civilních letadel a leteckých pozemních zařízení údaje a podklady potřebné k výkonu státního odborného dozoru v civilním letectví.

§ 4

(1) Státní letecká správa se zrušuje.

(2) Ministr dopravy se zmocňuje, aby pro výkon státního odborného dozoru v civilním letectví a pro výkon ostatních činností, jež dosud obstarávala Státní letecká správa, zřídil zvláštní organizace a blíže upravil jejich působnost.


§ 5

Zrušuje se vládní nařízení č. 53/1958 Sb., o zřízení Státní letecké správy, a vyhláška č. 146/1958 Ú. l., o působnosti Státní letecké správy a jejich organizačních složek.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1965.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru