Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 202/1964 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

Částka 87/1964
Platnost od 17.12.1964
Účinnost od 01.01.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

202

ZÁKON

ze dne 11. prosince 1964

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1965

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úkoly státního plánu

(1) Hlavní úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1965, jehož cílem je vytvářet další předpoklady pro obnovení plynulosti vztahů mezi jednotlivými odvětvími národního hospodářství a tím připravit základnu pro plnění perspektivních cílů, které stanovil XII. sjezd Komunistické strany Československa, jsou zejména tyto:

Dosáhnout dalšího rozvoje společenské výroby při důraznějším zaměření na kvalitativní stránky rozvoje národního hospodářství tak, že

a) v průmyslu bude zvýšení výroby zhruba o 5,5 % zajištěno v podstatě růstem produktivity práce, vyšší hospodárností ve využití surovin a materiálů a využíváním zásob a vnitřních zdrojů;

b) v zemědělství bude zvýšení tržní produkce zhruba o 2,8 % zajištěno zejména dalším zvýšením spotřeby průmyslových hnojiv a dodávek mechanizačních prostředků a uplatňováním účinných forem zainteresovanosti pracovníků;

c) investiční výstavba včetně generálních oprav dosáhne objemu 52,9 mld. Kčs; bude urychlována výstavba rozhodujících staveb k posílení výrobně technické základny chemie, zemědělství, paliv, energetiky a dopravy;

d) maloobchodní obrat dosáhne 109,9 mld. Kčs při postupném odstraňování nedostatku některých druhů žádaného zboží a obohacování sortimentu.

(2) Na Slovensku se zvýší celkový objem výroby v průmyslu zhruba o 9,3 % a investiční výstavba na Slovensku dosáhne objemu 16,7 mld. Kčs.

(3) Pro rozvoj výroby a růstu společenské produktivity práce budou vytvářeny předpoklady zdokonalováním metod plánovitého řízení národního hospodářství a rychlejším zaváděním výsledků vědy a techniky.

§ 2

Úkoly státního rozpočtu

Státní rozpočet na rok 1965 zajišťuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství finanční prostředky k zabezpečení plánovaných úkolů.

§ 3

Stanovení výše státního rozpočtu

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 116 202 791 000 Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 116 137 674 000 Kčs, takže vyplývá rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 65 117 000 Kčs.

(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy a výdaje činí 31 517 700 000 Kčs.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1965.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.


Příloha 1 zákona č. 202/1964 Sb.

Celkový přehled státního rozpočtu Československé socialistické republiky na rok 1965

Příjmy Kčs
(v tis.)
Výdaje Kčs
(v tis.)
Příjmy ze socialistického hospodářství 97 574 824 Hospodářství 54 767 648
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva 14 391 800 Kulturní a sociální opatření 48 253 144
Ostatní příjmy4 236 167 Obrana a bezpečnost 10 272 369
Správa 2 844 513
Úhrn 116 202 791 Úhrn 116 137 674
Rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 65 117 tis. Kčs.

Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu

Příjmy Kčs
(v tis.)
Výdaje Kčs
(v tis.)
Přímé příjmy 13 193 000 Hospodářství 9 180 500
Příděl ze státního rozpočtu 18 324 700 Kulturní a sociální opatření 20 860 800
Správa 1 476 400
Úhrn 31 517 700 Úhrn 31 517 700

Příloha 2 zákona č. 202/1964 Sb.

Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů (v tis. Kčs)

Kraj Přímé
příjmy
Příděly
ze státního
rozpočtu
Úhrn
příjmů
Úhrn
výdajů
Národní výbor hlavního města Prahy 969 800 1 956 500 2 926 300 2 926 300
Středočeský 1 373 700 1 058 600 2 432 300 2 432 300
Jihočeský 626 100 991 800 1 617 900 1 617 900
Západočeský 736 500 1 452 100 2 188 600 2 188 600
Severočeský 1 214 900 1 495 300 2 710 200 2 710 200
Východočeský 1 378 100 1 060 400 2 438 500 2 438 500
Jihomoravský 2 053 000 1 585 900 3 638 900 3 638 900
Severomoravský 1 653 200 2 660 300 4 313 500 4 313 500
Západoslovenský 1 504 500 2 207 700 3 712 200 3 712 200
Středoslovenský 870 300 1 882 700 2 753 000 2 753 000
Východoslovenský 812 900 1 973 400 2 786 300 2 786 300
Úhrn 13 193 000 18 324 700 31 517 700 31 517 700
Přesunout nahoru