Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 196/1964 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

Částka 83/1964
Platnost od 10.12.1964
Účinnost od 10.12.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

196

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb: 1. ve slovenském vydání Sbírky zákonů,v zákoně č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), 2. v českém vydání Sbírky zákonů,ve vyhlášce Ústřední správy geodézie a kartografie č. 148/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací, 3. v českém vydání Sbírky zákonů,ve vyhlášce ministerstva dopravy č. 167/1964 Sb.,kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Sb.,o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu, 4. ve slovenském vydání Sbírky zákonů,ve vyhlášce ministerstva spotřebního průmyslu, ministerstva školství a kultury a Ústřední správy spojů č. 147/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací, periodických publikací, hospodářských tiskovin a speciálních polygrafických výrobků

1. V § 94 řádek 7 zákona č. 95/1963 Sb. ve slovenském vydání opravuje se tisková chyba ve slovech: "ktorí zápisnicu spisujú", takže tato slova správně zní: "ktoré zápisnicu spisuje".

V § 96 odst. 1 řádek 5 zákona č. 95/1963 Sb. ve slovenském vydání opravuje se tisková chyba ve slovech: "ktorý notársku", takže tato slova správně zní: "ktoré notársku".

2. V § 5 odst. 1 vyhlášky č. 148/1964 Sb. v českém vydání byl v tisku rozbit a stal se nečitelným řádek 7 a řádek 9 vypadl vůbec; § 5 odst. 1 zní tedy celý správně takto: "(1) Návrh smlouvy o přípravě dodávek, jde-li o - práce geodetickoastronomické, gravimetrické, triangulační I. až V. řádu (Československá státní a podrobná trigonometrická síť) a práce nivelační I. až III. řádu, - topografické mapování 1:10 000, - práce pro vědeckovýzkumné účely, - kartografické práce, předkládá odběratel Ústřední správě geodézie a kartografie, která určí budoucího dodavatele ze svých podřízených organizací a zašle mu návrh smlouvy k projednání s odběratelem."

3. V příloze 7 ve znění vyhlášky č. 167/1964 Sb., bod 8 na straně 1168 v řádku 7 vypadlo v tisku písmeno 5, takže tento řádek správně zní: "vozidla, která přesáhne 5 % jeho hodnoty, zvýší".

4. V § 47 odst. 4 řádek 5 vyhlášky č. 147/1964 Sb. ve slovenském vydání opravuje se tisková chyba ve slově: "rozdelený", takže toto slovo správně zní: "nerozdelený".

Redakce

Přesunout nahoru