Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 190/1964 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty

Částka 80/1964
Platnost od 20.10.1964
Účinnost od 01.11.1964
Zrušeno k 01.02.1969 (6/1969 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

190

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 7. října 1964

o paušálu cla a náhradní dávky za daň z obratu z věcí dovážených bez úplaty

Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem financí podle § 40 odst. 2 a § 50 odst. 2 celního zákona č. 36/1953 Sb.:


§ 1

(1) Z věcí dovážených z ciziny bez úplaty pro vlastní potřebu dovozce (příjemce), a je-li dovozcem (příjemcem) občan, i pro vlastní potřebu příslušníků jeho rodiny bydlících s ním ve společné domácnosti, se vybírá clo a náhradní dávka za daň z obratu paušální částkou (dále jen "paušál").

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na bezúplatný dovoz věcí organizacemi oprávněnými provozovat zahraniční obchod podle zvláštních předpisů, souvisí-li takový dovoz s jejich obchodní činností.

§ 2

(1) Paušál se vyměřuje podle sazeb stanovených v paušálním sazebníku uvedeném v příloze.

(2) Paušál se vyměřuje zásadně podle základních sazeb. Zvýšené sazby stanovené pro určité druhy věcí se použijí jen při projednávání dárkových zásilek pro občany.

§ 3

(1) Základem pro vyměření paušálu podle váhy je čistá váha. Z věcí, na které je stanovena za 1 kg sazba 100 Kčs a vyšší, může být paušál vyměřen podle vlastní váhy, lze-li tuto váhu zjistit bez obtíží.

(2) Vyměřuje-li se paušál podle ceny věcí, tvoří základ tuzemská maloobchodní cena stejných nebo podobných věcí. Cenu určuje celnice podle svých zkušeností nebo na náklad dovozce (příjemce) podle posudku znalce (u poštovních zásilek hradí náklady znaleckého posudku adresát, pokud zásilku přijme).

§ 4

Bezúplatně dovezené věci mohou být zcizeny jen výjimečně a jen se souhlasem celní správy. Dá-li celní správa k zcizení souhlas a pokud z věcí byl vyměřen paušál podle základní sazby, je dovozce (příjemce) povinen zaplatit ještě 50 % tohoto vyměřeného paušálu.

§ 5

Jinak platí o paušálu přiměřeně předpisy o cle. Nejsou dotčeny předpisy o celním osvobození a o řízení před orgány celní správy.


§ 6

Zrušují se:

a) vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 175/1957 Ú. l., o náhradní dávce za daň z obratu při dovozu zboží bez úplaty,

b) vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 39/1961 Sb., o změně paušálního sazebníku náhradní dávky a cla při dovozu zboží bez úplaty.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1964.


Ministr:

Hamouz v. r.


Příloha

Paušální sazebník

DÍL I

Poživatiny, nápoje, tabákové výrobky

PoložkaDruh zboží Sazba paušálu
za základní
Kčs
zvýšená
Kčs
z množství
nad
1 Káva a směsi kávy (též s výtažkem) 1 kg 100,- 150,- 1 kg
2 Čaj pravý, koření, žvýkací guma 1 kg 100,- 150,- 1/4 kg každého
druhu zboží
3Kávový a čajový výtažek (nescafé, nestea) 1 kg 200,- 300,- 1/2 kg každého
druhu zboží
4 Kakao a čokoláda 1 kg 60,- 80,- 1 kg každého
druhu zboží
5 Čokoládové výrobky a směsí kakaa 1 kg 40,- 60,- 1 kg každého
druhu zboží
6 Víno hroznové, též šumivé 1 l 10,- 20,- 5 litrů
7 Lihoviny 1 l 60,- 100,- 2 litry
8 Cigarety 1 ks 0,20 0,40 400 kusů
9 Doutníky 1 ks 0,50
10 Tabák všeho druhu 1 kg 200,-
11 Ovoce a zelenina, čerstvé nebo sušené 1 kg bez paušálu 5,-5 kg ovoce a
5 kg zeleniny
12 Maso a masné výrobky všeho druhu:
a) uherský salám a jiné trvanlivé uzenářské výrobky 1 kg 30,- 60,- 2 kg
b) ostatní 1 kg 15,- 30,- 10 kg
13Ostatní poživatiny a nápoje 1 kg 5,- 10,- 5 kg

DÍL II

Textilní zboží

PoložkaDruh zboží Sazba paušálu
za základní
Kčs
zvýšená
Kčs
z množství
nad
14 Příze a nitě:
a) z přírodního hedvábí, nylonu a podobných umělých přediv 1 kg 100,- 150,- 1/2 kg každého
druhu zboží
b) vlněné 1 kg 200,- 300,- 1 kg
c) jiné 1 kg 50,- 80,- 1 kg
15 Textilní zboží metrové všeho druhu:
a) z přírodního hedvábí, nylonu podobných umělých a přediv 1 kg 400,-
b) vlněné:
1. na obleky a kostýmy 1 kg 300,-
2. ostatní 1 kg 200,-
c) z umělého hedvábí 1 kg 150,- 200,- 2 kg
d) z jiných přediv 1 kg 80,- 120,- kg
16 Šatstvo, osobní prádlo a jiné předměty ošacení z textilií:
a) dámské punčochy z přírodního z přírodního hedvábí, nylonu a podobných umělých přediv 1 pár 20,- 30,- 2 páry
b) svetry a podobné pletené nebo stávkované předměty ošacení z vlny z ceny 50 % 70 % 2 ks celkem
c) šály a šátky všeho druhu z ceny 50 % 80 % 2 ks celkem
d) ostatní z ceny 50 %
17 Ostatní textilní zboží z ceny 50 %

Poznámky k dílu II

1. Za umělá přediva podobná nylonu se považují přediva z perlonu, grilonu, orlonu, dacronu, silonu apod., nikoliv však přediva z umělého hedvábí všeho druhu.

2. Textilní zboží povlečené, napuštěné nebo jinak upravené kaučukem, pokosty apod., a textilní zboží spojené s jinými hmotami (kaučukem - pružné zboží, kovovými vlákny apod.) se zařazuje podle své povahy a druhu použitého textilního materiálu.

DÍL III

Ostatní zboží

PoložkaDruh zboží Sazba paušálu
za základní
Kčs
zvýšená
Kčs
z množství
nad
18 Kožené zboží:
a) předměty ošacení z ceny 50 %
b) obuv všeho druhu z ceny 40 %
c) ostatní z ceny 50 %
19 Kožešnické zboží:
a) předměty ošacení z ceny 60 %
b) ostatní z ceny 50 %
20 Zboží z gumy:
a) předměty ošacení z ceny 50 %
b) obuv všeho druhu z ceny 40 %
c) ostatní z ceny 50 %
21 Zboží z igelitu, nylonu a podobných plastických hmot:
a) předměty ošacení z ceny 50 %
b) metrové zboží z ceny 40 % 70 % 5 metrů
c) ubrusy a záclony z ceny 50 % 70 % 2 ks každého druhu
d) ostatní z ceny 50 %
22 Zboží z drahých kovů (vyjma hodinky) z ceny 50 %
23 Přístroje elektrické a jejich součásti:
a) pro domácí a osobní potřebu z ceny 40 %
b) ostatní z ceny 50 %
24 Rozhlasové a televizní přijímače, gramoradia a podobné přístroje a jejich součástky z ceny 50 %
25 Přístroje optické:
a) fotografické, filmové a promítací přístroje jejich příslušenství a součástky z ceny 60 %
b) ostatní optické přístroje (brýle, triedry, kukátka apod.) z ceny 40 %
26 Gramofony, magnetofony, desky, pásky a dráty k nim:
a) gramofony, magnetofony, jejich příslušenství a součástky z ceny 50 %
b) gramofonové desky:
1. dlouhohrající 1 ks 10,- 20,- 5 kusů
2. jiné 1 ks 3,- 5,- 10 kusů
c) pásky a dráty do magnetofonů z ceny 40 % 60 % 5 kusů
27 Hudební nástroje všeho druhu a jejich součástky z ceny 40 %
28 Hodiny a hodinky všeho druhu z ceny 50 %
29 Sportovní nářadí všeho druhu z ceny 30 %
30 Motorová vozidla a jejich součástky z ceny 80 %
31 Přípravky kosmetické, voňavkářské a prací:
a) šampony, zubní pasty a krémy, zubní prášky, holicí mýdlo a krémy, zásypy, sůl do koupeli 1 kg 30,-
b) kolínská a jiná toaletní voda, líčidla, pudry, toaletní krémy, lak na nehty apod. 1 kg 50,-
c) rtěnky 1 ks 8,- 15,- 3 kusy
d) voňavky 1 kg 100,-
e) mýdla a prací prostředky 1 kg 5,-
32 Plnicí pera:
a) se zlatým hrotem 1 ks 50,- 80,- 2 kusy
b) s kovovým hrotem 1 ks 10,- 20,- 2 kusy
33 Mechanické tužky a kuličková pera 1 ks 5,- 10,- 5 kusů
34 Zapalovače 1 ks 15,- 25,- 2 kusy
35 Čepelky na holení 10 ks 3,- 8,- 50 kusů
36 Hračky všeho druhu z ceny 30 %
37 Knihy, tiskoviny, časopisy, hudebniny, spisy, diapositivy, fotografie bez paušálu
38 Ostatní zboží dílu III z ceny 50 %
Přesunout nahoru