Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 184/1964 Sb.Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů

Částka 77/1964
Platnost od 01.10.1964
Účinnost od 01.10.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

184

ZÁKON

ze dne 24. září 1964,

kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky,

vycházejíc z platných norem mezinárodního práva o stíhání a potrestání válečných zločinců a ze spravedlivého požadavku československého lidu, aby ani jeden z válečných zločinců a jejich pomahačů nemohl nikdy uniknout odpovědnosti za nejzávažnější trestné činy proti míru, válečné trestné činy a trestné činy proti lidskosti, spáchané v souvislosti s druhou světovou válkou,

se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

U trestných činů proti míru, válečných trestných činů, trestných činů proti lidskosti a dalších trestných činů, spáchaných v době od 21. května 1938 do 31. prosince 1946 (v době zvýšeného ohrožení republiky) válečnými zločinci nebo jejich pomahači ve prospěch nebo ve službách okupantů,

které jsou trestnými činy podle zákona č. 140 Sb. ze dne 29. listopadu 1961 a byly trestnými činy i podle zákonů platných v době jejich spáchání i zákonů pozdějších,

pokud by u nich mělo nastat promlčení trestního stíhání ke dni 9. května 1965 nebo později, se nepromlčuje ani trestní stíhání ani výkon trestu.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru