Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 178/1964 Sb.Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o sběru a výkupu vyřazených alkalických akumulátorových článků

Částka 75/1964
Platnost od 30.09.1964
Účinnost od 01.10.1964
Zrušeno k 01.01.1967 (38/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

178

VYHLÁŠKA

Ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů

ze dne 9. září 1964

o sběru a výkupu vyřazených alkalických akumulátorových článků

Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 6 vládního nařízení č. 60/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami a podle § 5 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:


§ 1

Sběr a výkup vyřazených alkalických akumulátorových článků s označením 60 Ah a více provádí Pražská akumulátorka, národní podnik, závod Raškovice, železniční stanice Dobrá u Místku (dále jen "Pražská akumulátorka").

§ 2

Všechny socialistické organizace (dále jen "dodavatelé") jsou povinny nabídnout a odevzdat Pražské akumulátorce alkalické akumulátorové články s označením 60 Ah a více do dvou měsíců po jejich vyřazení.

§ 3

Za dodané vyřazené alkalické akumulátorové články s označením 60 Ah a více zaplatí Pražská akumulátorka dodavatelům 120 Kčs za 1 tunu (bez elektrolytu a dřevěných obalů) franco stanice odesílatele.

§ 4

Sběr vyřazených alkalických akumulátorových článků s označením pod 60 Ah provádí národní podnik Kovošrot v rámci výkupu odpadu ocelí.

§ 5

Před dodáním vyřazených alkalických akumulátorových článků jsou dodavatelé povinni zbavit je tekuté náplně (elektrolytu).


§ 6

Zrušuje se vyhláška ministerstev hutního průmyslu a rudných dolů a automobilového průmyslu a zemědělských strojů č. 247/1955 Ú. l., o sběru neupotřebitelných (likvidací vyřazených) alkalických akumulátorů.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1964.


První náměstek ministra:

Šupka v. r.

Přesunout nahoru