Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 177/1964 Sb.Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty

Částka 75/1964
Platnost od 30.09.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 05.03.1992 (102/1992 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

177

VYHLÁŠKA

Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství

ze dne 4. září 1964,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty

Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství stanoví podle § 77 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty k provedení § 38 odst. 3 písm. c) a § 63 odst. 4:


Kdy se ustanovení zákona o zrušení práva užívat byt z důvodů nadměrnosti nepoužije

§ 1

[k § 38 odst. 3 písm. c)]

Zrušení práva užívat byt pro nadměrnost se nepoužije:

(1) Na byty bez ústředního nebo dálkového vytápění a bez základního příslušenství (bez koupelny, popř. koupelnového nebo sprchovacího koutu a splachovacího záchodu nebo se společnou koupelnou, popř. koupelnovým nebo sprchovacím koutem a společným splachovacím záchodem), jakož i na byty bez ústředního nebo dálkového vytápění, které byly rozděleny rozhodnutím bytového orgánu bez stavebních úprav, pokud nemají vlastní splachovací záchod nebo vlastní koupelnu*) a národní výbor nerozhodne o jejich sloučení.

(2) U bytů, jejichž jednotlivé místnosti mají obytnou plochu větší než 25 m2 a nejsou ústředně nebo dálkově vytápěny, se do úhrnu podlahové plochy obytných místností pro stanovení nadměrnosti započítává pouze úhrn podlahové plochy jednotlivých obytných místností do 25 m2.

§ 2

(1) Uživatelům bytů, které se stanou nadměrnými na základě ustanovení § 38 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty, umožní národní výbor uskutečnit výměnu bytu podle ustanovení § 29 a to do 3 měsíců od vzniku nadměrnosti bytu.

(2) Jestliže uživatel bytu během 3 měsíců výměnu neuskuteční nebo ji alespoň nenavrhne, může národní výbor zrušit právo užívat byt podle ustanovení § 38.

Zjišťování podlahové plochy obytných a vedlejších místností bytu

§ 3

(k § 63 odst. 4)

(1) Do úhrnu podlahové plochy obytných místností bytu se započítává i plocha zabraná kuchyňskou linkou, kamny nebo jinými topnými tělesy, plocha arkýřů a dále plocha výklenků, jsou-li alespoň 1,20 m široké, 2,00 m vysoké a 30 cm hluboké. Nezapočítává se plocha okenních výklenků a dveřních ústupků a plocha nábytku vestavěného přímo do zdi. U bytů o jediné obytné místnosti se plocha kuchyňského koutu započítává do obytné plochy celé místnosti, pokud tento není úplně stavebně oddělen od obytné místnosti.

(2) Má-li místnost zkosený strop pod 2 m nad podlahou, počítá se její podlahová plocha jen čtyřmi pětinami.

§ 4

U nové bytové a experimentální výstavby se započítává do úhrnu podlahové plochy obytných místností i plocha ložnic a dětských pokojíků o výměře menší než 8 m2, pokud jsou postaveny podle schválených typových podkladů, jejich variant, popřípadě výjimek stanovených orgány schvalujícími typové projekty.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Vedoucí Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství:

inž. Gašparik v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vlastní koupelna nebo vlastní splachovací záchod nesmí být přístupné ze společných prostor bytu rozděleného bez stavebních úprav.

Přesunout nahoru