Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 174/1964 Sb.Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv

Částka 73/1964
Platnost od 03.09.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

174

Vyhláška

Správy federálních hmotných rezerv

ze dne 30. června 1964,

o základních podmínkách dodávky státních hmotných rezerv

Správa státních hmotných rezerv v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen "zákon"):


ODDÍL I

Obecná ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tyto základní podmínky dodávky se vztahují na všechny dodávky uskutečněné do federálních hmotných rezerv, včetně dodávek z dovozu a na všechny dodávky z federálních hmotných rezerv s výjimkou dodávek pro vývoz.

(2) Dále se tyto základní podmínky vztahují na dodávky státních rezerv pro hospodářské mobilizační přípravy národního hospodářství.

§ 2zrušeno

ODDÍL IIzrušeno

§ 3, § 4zrušeno

§ 5

Záruční doba

(k § 135 zákona)

Záruční doba činí - pokud není základními podmínkami dodávky vydanými dodavatelskými ministerstvy nebo Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanovena jiná doba - 6 měsíců od splnění dodávky. U dodávek do státních hmotných rezerv končí záruční doba 6 měsíců po uplynutí doby ochraňování. Doba ochraňování je stanovena usnesením vlády Československé socialistické republiky. Není-li tímto způsobem stanovena, dohodnou ji organizace ve smlouvě.

§ 6 – § 10zrušeno

ODDÍL IIIzrušeno

§ 11 – § 13zrušeno


ODDÍL IV

Závěrečné ustanovení

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Předseda:

Erban v. r.

Přesunout nahoru