Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 166/1964 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o pedagogických fakultách

Částka 69/1964
Platnost od 12.08.1964
Účinnost od 01.09.1964
Zrušeno k 01.07.1992 (375/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

166

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 12. srpna 1964

o pedagogických fakultách

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


Organizace pedagogických fakult

§ 1

Na pedagogických fakultách se vzdělávají učitelé pro školy poskytující základní vzdělání.

§ 2

(1) Z Pedagogického institutu v Praze a z Pedagogického institutu v Brandýse n. L. se zřizuje pedagogická fakulta University Karlovy v Praze se sídlem v Praze.

(2) Z Pedagogického institutu v Brně se zřizuje pedagogická fakulta University J. E. Purkyně v Brně se sídlem v Brně.

(3) Z Pedagogického institutu v Olomouci se zřizuje pedagogická fakulta University Palackého v Olomouci se sídlem v Olomouci.

(4) Z Pedagogického institutu v Trnavě se zřizuje pedagogická fakulta University Komenského v Bratislavě se sídlem v Trnavě.

(5) Z Pedagogického institutu v Prešově se zřizuje pedagogická fakulta University P. J. Šafárika v Košicích se sídlem v Prešově.

§ 3

(1) Z Pedagogických institutů v Českých Budějovicích, v Plzni, v Ústí n. L., v Hradci Králové, v Ostravě, v Nitře a v Banské Bystrici se zřizují jako vysoké školy samostatné pedagogické fakulty.

(2) V čele samostatné pedagogické fakulty je děkan, který za činnost fakulty odpovídá ministru školství a kultury.

(3) Děkan má zpravidla tři proděkany. Děkana a proděkany jmenuje a odvolává ministr školství a kultury.

(4) Osobním úřadem zaměstnanců samostatných pedagogických fakult je děkanát. Děkanát řídí tajemník; jmenuje ho ministr školství a kultury. Tajemník samostatné pedagogické fakulty je stálým zástupcem děkana pro věci hospodářské a správní.

§ 4

(1) Na Slovensku jmenuje děkany a proděkany pedagogických fakult a děkany, proděkany a tajemníky samostatných pedagogických fakult pověřenec Slovenské národní rady pro školství a kulturu.

(2) Děkani samostatných pedagogických fakult na Slovensku odpovídají za svou činnost též pověřenci Slovenské národní rady pro školství a kulturu.


Ustanovení společná a závěrečná

§ 5

Ustanovení § 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách, zůstává nedotčeno.

§ 6

(1) Pedagogické instituty v Karlových Varech, v Liberci, v Pardubicích, v Jihlavě, v Gottwaldově, v Martině a v Košicích se postupně zrušují počínajíc školním rokem 1964/65.

(2) Spolu se zrušením pedagogických institutů uvedených v odstavci 1 pozbývá účinnosti vládní nařízení č. 87/1962 Sb., o pedagogických institutech.

§ 7

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 1964.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Černík v. r.

Přesunout nahoru