Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 164/1964 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání

Částka 69/1964
Platnost od 12.08.1964
Účinnost od 12.08.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

164

VYHLÁŠKA

Ministra financí

ze dne 30. července 1964

o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 20. výročí Slovenského národního povstání

Ministr financí vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:


§ 1

(1) K oslavám 20. výročí Slovenského národního povstání pořádaným v roce 1964 se vydávají pamětní stříbrné desetikoruny.

(2) Pamětní stříbrné desetikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha desetikoruny je 12 g. Při ražbě je dovolená úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistotě stříbra 5/1000. Průměr desetikoruny je 30 mm a její hrana je hladká s nápisem "SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE", jenž je proveden vlisem.

(3) Na líci pamětní stříbrné desetikoruny je státní znak Československé socialistické republiky, pod ním zkratka jména autora Adolfa Havelky "A. H." a okolo něho v půlkruhu nápis "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA".

Na rubu jsou znázorněny tři ruce se symboly průmyslu, zemědělství a pracující inteligence - ozubeného kola, obilného klasu a logaritmického pravítka s kružidlem, doplněnými lipovou ratolestí se stuhou. Vpravo nahoře je označení hodnoty mince "10", vlevo dole na stuze letopočet "1944-1964", vpravo dole rovněž na stuze zkratka Slovenského národního povstání "SNP" a pod ní jméno autora "KOLÁŘSKÝ".


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Dvořák v. r.

Přesunout nahoru