Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 159/1964 Sb.Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen České filharmonie" a "zasloužilý pracovník České filharmonie"

Částka 67/1964
Platnost od 08.07.1964
Účinnost od 08.07.1964
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

159

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 8. července 1964

o udělování čestných titulů "zasloužilý člen České filharmonie" a "zasloužilý pracovník České filharmonie"

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 odst. 4 zákona č. 62/1962 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:


§ 1

(1) Pro ocenění vynikajících umělců České filharmonie, kteří se zasloužili o její vysokou úroveň a tak mimořádně přispěli k plnění poslání České filharmonie sloužit pracujícímu lidu, socialistickému společenskému zřízení a socialistickému umění, zavádí se čestný titul "zasloužilý člen České filharmonie".

(2) Čestný titul "zasloužilý člen České filharmonie" se uděluje vynikajícím umělcům České filharmonie, kteří v ní působí nejméně 10 let a kteří dosahují soustavně takových výsledků, že se stávají příkladem ostatním umělcům České filharmonie i jiných hudebních těles.

§ 2

(1) Pro ocenění vynikajících provozních a organizačních pracovníků České filharmonie se zavádí čestný titul "zasloužilý pracovník České filharmonie".

(2) Čestný titul "zasloužilý pracovník České filharmonie" se uděluje vynikajícím provozním a organizačním pracovníkům České filharmonie, kteří v ní pracují nejméně 10 let, a to soustavně tak, že se stávají příkladem ostatním provozním a organizačním pracovníkům České filharmonie i jiných hudebních těles.

§ 3

(1) Čestné tituly "zasloužilý člen České filharmonie" a "zasloužilý pracovník České filharmonie" uděluje ministr školství a kultury.

(2) Zároveň s udělením čestných titulů podle odstavce 1 se odevzdává listina (diplom) o udělení čestného titulu.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Černík v. r.

Přesunout nahoru