Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 15/1964 Sb.Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964

Částka 9/1964
Platnost od 07.02.1964
Účinnost od 01.01.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15.

ZÁKON

ze dne 31. ledna 1964

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úkoly státního plánu

(1) Hlavní úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1964, jehož cílem je vytvářet předpoklady pro obnovení plynulosti vztahů mezi jednotlivými odvětvími národního hospodářství a tím připravit základnu pro plnění perspektivních cílů, které stanovil XII. sjezd Komunistické strany Československa, jsou zejména tyto:

a) zvýší se celkový objem

hrubé výroby v průmyslu o 3,6 %

zemědělské produkce o 6,5 %

stavebních prací prováděných

vlastními pracovníky stavebních

organizací o 6,0 %

veřejné přepravy zboží o 5,7 %

b) investiční výstavba dosáhne objemu 54,06 mld Kčs

c) maloobchodní obrat dosáhne objemu 106,00 mld Kčs

d) na Slovensku se zvýší celkový objem hrubé výroby v průmyslu o 7,2 % a zemědělské produkce o 12,9 %; investiční výstavba na Slovensku dosáhne objemu 17,13 mld Kčs.

(2) Pro rozvoj výroby a růstu společenské produktivity práce budou vytvářeny předpoklady rychlejším zaváděním výsledků vědy a techniky.

§ 2

Úkoly státního rozpočtu

Státní rozpočet na rok 1964 zajišťuje v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství finanční prostředky k zabezpečení plánovaných úkolů.

§ 3

Stanovení výše státního rozpočtu

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se stanoví částkou 130 414 335 000 Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 130 318 335 000 Kčs, takže vyplývá rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 96 000 000 Kčs.

(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy a výdaje činí 31 353 300 000 Kčs.


§ 4

Zrušuje se zákon č. 165/1960 Sb., o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1964.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.


Příloha 1

Celkový přehled státního rozpočtu Československé socialistické republiky na rok 1964

Příjmy Kčs
(v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství 113 160 504
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva 13 105 400
Ostatní příjmy 4 148 431
Úhrn 130 414 335
Výdaje Kčs
(v tisících)
Hospodářství 69 446 494
Kulturní a sociální opatření 47 177 368
Obrana a bezpečnost 10 948 160
Správa 2 746 313
Úhrn 130 318 335

Rozdíl příjmů a výdajů hospodaření 96 000 tis. Kčs.

Úhrn rozpočtů národních výborů obsažených ve státním rozpočtu

Výdaje Kčs
(v tisících)
Hospodářství 8 915 800
Kulturní a sociální opatření 20 989 700
Správa 1 447 800
Úhrn 31 353 300
Výdaje Kčs
(v tisících)
Hospodářství 8 915 800
Kulturní a sociální opatření 20 989 700
Správa 1 447 800
Úhrn 31 353 300

Příloha 2

Přehled příjmů a výdajů jednotlivých krajů (v tisících Kčs)

Kraj Přímé
příjmy
Příděly ze
státního
rozpočtu
Úhrn
příjmů
Úhrn
výdajů
Národní výbor hl. m. Prahy 885 600 1 655 800 2 541 400 2 541 400
Středočeský 1 542 800 882 000 2 424 800 2 424 800
Jihočeský 666 500 949 900 1 616 400 1 616 400
Západočeský 860 900 1 451 000 2 311 900 2 311 900
Severočeský 1 415 900 1 371 000 2 786 900 2 786 900
Východočeský 1 514 600 964 400 2 479 000 2 479 000
Jihomoravský 2 215 300 1 426 000 3 641 300 3 641 000
Severomoravský 1 970 400 2 420 900 4 391 300 4 391 300
Západoslovenský 1 610 800 1 907 400 3 518 200 3 518 200
Středoslovenský 969 100 1 709 700 2 678 800 2 678 800
Východoslovenský 844 800 2 152 500 2 997 300 2 997 300
Snížení řídícího a správního aparátu 49 000 -63 000 -34 000 -34 000
Úhrn 14 545 700 16 807 600 31 353 300 31 353 300
Přesunout nahoru