Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 14/1964 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunech pracovní doby v letech 1964 a 1965

Částka 8/1964
Platnost od 06.02.1964
Účinnost od 06.02.1964
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14.

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 3. února 1964

o přesunech pracovní doby v letech 1964 a 1965

V zájmu hospodárnějšího rozložení pracovní doby, i proto, aby pracující mohli lépe využít souvislých dnů pracovního volna k svému oddechu, stanovila

vláda Československé socialistické republiky na návrh Ústřední rady odborů (§ 11 zákona č. 45/1956 Sb., o zkrácení pracovní doby) usnesením ze dne 29. ledna 1964 č. 56, že


1. v roce 1964 a 1965 se provádějí tyto přesuny pracovní doby:

sobota 2. května 1964 je dnem pracovního klidu a pracovní doba na ni připadající se přesouvá na čtvrtek 30. dubna 1964;

pracovní doba připadající na čtvrtek 30. dubna 1964 se přesouvá na neděli 3. května 1964;

sobota 2. ledna 1965 je dnem pracovního klidu a pracovní doba na ni připadající se přesouvá na čtvrtek 31. prosince 1964;

pracovní doba připadající na čtvrtek 31. prosince 1964 se přesouvá na neděli 3. ledna 1965;

2. tyto přesuny pracovní doby se netýkají pracovišť nepřetržitě provozovaných;

3. jiné přesuny pracovní doby v letech 1964 a 1965 se nebudou provádět.

Vláda dále uložila

1. radám krajských a okresních národních výborů zajistit autobusovou a místní dopravu pracujících a žáků a provoz jeslí, mateřských škol, školních družin a klubů;

2. ministru dopravy zajistit železniční dopravu pracujících a žáků;

3. řediteli Ústřední správy spojů zajistit službu spojů;

4. ministrům vnitřního obchodu a potravinářského průmyslu, radám krajských a okresních národních výborů a doporučila Ústřednímu svazu spotřebních družstev učinit potřebná opatření k zajištění bezporuchového zásobování, distribuce potravinářských výrobků a některých služeb pro pracující, zejména vymezit přiměřenou prodejní dobu v uvedených dnech pracovního klidu a zajistit v těchto dnech dodávku masa, mléka, másla, chleba a pečiva obchodu, se zřetelem na pracovní dobu podle tohoto usnesení;

5. všem ministrům, vedoucím ústředních orgánů a radám krajských a okresních národních výborů, jejichž podřízené organizace uplatňují nároky na přepravu, učinit potřebná opatření, aby nakládání a vykládání železničních vagónů v uvedených dnech pracovního klidu nepokleslo pod 90 % měsíčního průměru denní nakládky a vykládky;

6. ministru paliv zajistit ve dnech pracovního klidu plynulé zásobování podniků s nepřetržitým provozem, které jsou zásobovány přímo jednotlivými doly pomocí transportních zařízení.


Současně vláda zmocnila všechny ministry, vedoucí ústředních orgánů a rady krajských národních výborů povolit po projednání s ústředním výborem příslušného odborového svazu, popřípadě s příslušnou krajskou odborovou radou, pro podniky a závody výjimku z úpravy přesunu pracovní doby podle tohoto usnesení, bude-li to hospodářsky nezbytné.


Předseda:

Zupka v. r.

Přesunout nahoru