Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 115/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení

Částka 48/1964
Platnost od 18.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

115

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 18. června 1964,

kterou se stanoví správní poplatek za vydání lékařského potvrzení

Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb.:


Článek 1

Vyhláška ministerstva financí č. 160/1960 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášek č. 109/1962 Sb., č. 8/1964 Sb. a č. 44/1964 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V sazebníku I bude znít nadpis oddílu H: "Školství a zdravotnictví"

2. Za dosavadní položku 35 vkládá se nová položka 35a) tohoto znění

Pol.  Předmět poplatku  Poplatek Kčs
35 a  Za vydání lékařského potvrzení o zdravotním stavu pro vystavení řidičského průkazu, žádost o daňovou úlevu, soudní řízení  10,-

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Ministr financí:

Dvořák v. r.

Přesunout nahoru