Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 10/1964 Sb.Zákon Slovenské národní rady o udělování čestných titulů "Zasloužilý člen Slovenského národního divadla" a "Zasloužilý pracovník Slovenského národního divadla"

Částka 7/1964
Platnost od 05.02.1964
Účinnost od 05.02.1964
Zrušeno k 15.10.1990 (404/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 28. ledna 1964

o udělování čestných titulů „Zasloužilý člen Slovenského národního divadla“ a „Zasloužilý pracovník Slovenského národního divadla“

Slovenská národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Pro ocenění vynikajících umělců Slovenského národního divadla, kteří se zasloužili o jeho vysokou uměleckou úroveň a tak mimořádně přispěli k plnění jeho národního a kulturního poslání sloužit pracujícímu lidu, socialistické společnosti a jejímu umění, zavádí se čestný titul „Zasloužilý člen Slovenského národního divadla.“.

(2) Čestný titul „Zasloužilý člen Slovenského národního divadla“ se uděluje vynikajícím umělcům Slovenského národního divadla, kteří pracují v tomto divadle nejméně 10 let a kteří dosahují soustavně takových výsledků, že se stávají vzorem ostatním umělcům Slovenského národního divadla i jiných divadel.

§ 2

(1) Pro ocenění vynikajících provozních a organizačních pracovníků Slovenského národního divadla se zavádí čestný titul „Zasloužilý pracovník Slovenského národního divadla“.

(2) Čestný titul „Zasloužilý pracovník Slovenského národního divadla“ se uděluje vynikajícím provozním a organizačním pracovníkům Slovenského národního divadla, kteří pracují v tomto divadle nejméně 10 let, a to soustavně tak, že se stávají příkladem ostatním pracovníkům Slovenského národního divadla i jiných divadel.

§ 3

(1) Čestné tituly „Zasloužilý člen Slovenského národního divadla“ a „Zasloužilý pracovník Slovenského národního divadla“ uděluje pověřenec Slovenské národní rady pro školství a kulturu.

(2) Zároveň s udělením čestných titulů podle odstavce 1 se odevzdává listina (diplom) o udělení čestného titulu.

§ 4

Pověřenec Slovenské národní rady pro školství a kulturu odebere čestný titul „Zasloužilý člen Slovenského národního divadla“ nebo „Zasloužilý pracovník Slovenského národního divadla“, jestliže ten, komu byl udělen, se stal titulu nehodným.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Chudík v. r.

Přesunout nahoru