Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c6/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 6/1963
Platnost od 05.02.1963
Účinnost od 01.01.1963
Zrušeno k 01.11.1965 (o2/c60/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo výstavby vydalo

k provedení usnesení vlády č. 1060/1962 směrnice ze dne 23. prosince 1962

o výkupu přebytečných zásob výrobků odvětví stavebních hmot, konstrukcí a dílců a o výkupu přebytečných výrobků strojírenských podniků ministerstva výstavby.

Uvedené směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1963. Upravují výkup přebytečných spotřebitelských zásob výrobků, uvedených v Seznamu výrobků MVst, způsob provedení nabídky a výkupu, dodací podmínky a další podrobná ustanovení.

Směrnice jsou uveřejněny pod č. 7 ve Věstníku ministerstva výstavby z ledna 1963, částka 2 a lze do nich nahlédnout u ministerstva výstavby v odboru a zásobování - oddělení souhrnného plánu. Kromě toho byly směrnice rozeslány všem resortům a krajským národním výborům.

Přesunout nahoru