Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c59/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 59/1963
Platnost od 29.12.1963
Účinnost od 01.01.1964
Zrušeno k 01.07.1966 (38/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstva těžkého strojírenství,

všeobecného strojírenství,

chemického průmyslu,

spotřebního průmyslu,

paliv a hutního průmyslu a rudných dolů

po dohodě se Státní plánovací komisí, ministerstvem financí a Státní arbitráží ČSSR vydala k provedení usnesení vlády ze dne 1. listopadu 1963 č. 935 pod č. 1/64

směrnice o organizaci a provádění výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1964.

Směrnicemi je nově upraveno organizování a provádění výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob dosud nepoužitých výrobků vpředu uvedených ministerstev. Směrnice však neplatí pro výkup zásob organizací zahraničního obchodu a vnitřního obchodu, nejde-li o zásoby pro vlastní materiálně technické zásobování těchto organizací. Na základě opatření hlavního arbitra Československé socialistické republiky, vydaného podle § 190 odst. 2 písm. b) zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, je směrnicemi upraveno uzavírání hospodářských smluv s některými odchylkami od cit. zákona a předpisů vydaných k jeho provedení.

Dosud platné směrnice ministerstev těžkého strojírenství, všeobecného strojírenství, chemického průmyslu a spotřebního průmyslu č. 1/63 se současně zrušují.

Do směrnic lze nahlédnout, popřípadě si je vyžádat u ministerstva těžkého strojírenství, Praha 1 - Na Františku 32, odbor všeobecně odbytový - odd. metodiky.

Přesunout nahoru