Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c49/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 49/1963
Platnost od 09.12.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství

sdělila, že vláda Československé socialistické republiky usnesením ze dne 16. října 1963 č. 904 se zřetelem na zajišťování souladu zájmů a potřeb a organizaci celostátního významu se zájmy a potřebami města Bratislavy zřídila

komisi pro řešení dislokačních otázek v Bratislavě s tím, že členy této komise jmenuje předsednictvo Slovenské národní rady a schválila statut této komise, který je přílohou vládního usnesení.

Do statutu je možno nahlédnout na bytovém odboru městského národního výboru v Bratislavě.

Tímto opatřením se pro město Bratislavu doplňují směrnice pro činnost národních výborů při plánovitém hospodaření s nebytovými místnostmi, schválené usnesením vlády ze dne 20. května 1959 (částka 42 Ú. l. z r. 1959), zejména část I, VI a VII směrnic. Bod I/6 směrnic pro město Bratislavu neplatí.

Přesunout nahoru