Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c46/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 46/1963
Platnost od 24.10.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství

sdělila, že vláda Československé socialistické republiky usnesením ze dne 12. června 1963 č. 483 se zřetelem na zajišťování souladu zájmů a potřeb orgánů a organizací celostátního významu se zájmy a potřebami hlavního města Prahy zřídila

komisi pro řešení dislokačních otázek v hlavním městě Praze a schválila statut této komise, který je přílohou vládního usnesení.

Do statutu je možno nahlédnout u tajemníka komise na bytovém odboru Národního výboru hlavního města Prahy.

Tímto opatřením se pro hlavní město Prahu doplňující směrnice pro činnost národních výborů při plánovitém hospodaření s nebytovými místnostmi, schválené usnesením vlády ze dne 20. května 1959 (částka 42 Ú. l. z r. 1959), zejména část I, VI a VII těchto směrnic.

Bod I/6 směrnic pro hlavní město Praha neplatí.

Přesunout nahoru