Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c45/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 45/1963
Platnost od 22.10.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo dopravy vydalo

1. Tarif silniční nákladní dopravy.

Tarif upravuje cenové vztahy, které vznikají při výkonech pro cizí potřebu, a to

a) při přepravě nákladů silničními dopravními prostředky,

b) při speciální činnosti konané silničními vozidly pro motorovou dopravu,

c) při skladování, přemísťování, zprostředkování přeprav všeho druhu a podobných výkonech prováděných dopravními organizacemi.

Tarif platí od 1. ledna 1964. Tímto dnem pozbude platnosti vyhláška č. 214/1958 Ú. l., o nákladním tarifu automobilové dopravy a o cenách zasílatelských služeb a vyhlášky Tarifního věstníku C 25/35/1960 - Tarif T 10 (příloha XII vyhlášky č. 214/1958 Ú. l.) a C 59/51/1962 - Tarif pro přepravu a výkony zvířecími potahy.

Tarif byl vydán jako samostatná publikace a lze jej objednat u Skladu jízdenek a tiskopisů ČSAD v Kolíně (české znění) nebo u Skladu jízdenek a tiskopisů ČSAD v Trnavě (slovenské znění).

2. "Doplňující pokyny pro vyčíslení vlivů změny tarifu silniční nákladní dopravy k 1. lednu 1964"

Tyto "Doplňující pokyny" byly uveřejněny v Tarifním věstníku č. 26/2963 vyhláškou C 34/26/1963. Lze je objednat u Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1, Hybernská ul. č. 5.

Do tarifu i do doplňujících pokynů je možno nahlédnout u odborů dopravy krajských a okresních národních výborů, krajských dopravních středisek a jejich okresních poboček i u národních podniků ČSAD.

Přesunout nahoru