Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c44/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 44/1963
Platnost od 17.10.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo vnitřního obchodu vydalo

1. příkaz ministra vnitřního obchodu ze dne 20. června 1963 č. 26

o opatřeních k zabezpečení plynulejšího zásobování masem.

Příkaz zavádí od 1. července t. r. jeden bezmasý den v týdnu ve veřejném stravování. Opatření se netýká bufetů uvnitř závodů (kantýn) a výroby polotovarů pro přímý prodej spotřebitelům. Bezmasý den stanoví okresní (městský) národní výbor. Dosažených úspor masa sa použije pro zásobování obyvatelstva masem v obchodní síti.

Příkaz je uveřejněn ve Sbírce směrnic pro národní výbory v částce 14 ze dne 29. června 1963 a ve Věstníku ministerstva vnitřního obchodu č. 14 ze dne 25. června 1963,

2. v dohodě s Ústředním svazem spotřebních družstev směrnice ze dne 20. srpna 1963 č. 31

o používání obalových listů a způsobu vracení obalů obchodním organizacím.

Směrnice stanoví podle výjimky z ustanovení § 4 odst. 6 a § 8 odst. 3 vyhlášky č. 208/1957 Ú. l., o hospodaření s obaly při oběhu zboží, způsob evidence o obalech ve vztazích mezi organizacemi vnitřního obchodu při jejich dodání i vracení podle obalových listů a určuje postup dodavatele a prodejny při svozu obalů.

Směrnice je uveřejněna ve Věstníku ministerstva vnitřního obchodu č. 17 ze dne 31. srpna 1963.

Do obou předpisů lze nahlédnout u odborů obchodu okresních a krajských národních výborů nebo u všech organizací vnitřního obchodu.

Přesunout nahoru