Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c39/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 39/1963
Platnost od 07.09.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministr školství a kultury vydal

dne 25. července 1963 výnos čj. 2437/63-sekr.

o úpravě platových poměrů pracovníků Knižního velkoobchodu, n. p. v Praze a Slovenského knižního velkoobchodu, n. p. v Bratislavě,

který nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1963. Výnos se nevztahuje na dělníky, hlídače, vrátné, řidiče, závozníky, členy závodní stráže a domovníky.

Dnem zavedení úpravy podle tohoto výnosu pozbývají pro pracovníky Knižního velkoobchodu, n. p. v Praze a Slovenského knižního velkoobchodu, n. p. v Bratislavě, platnosti předpisy, podle nichž byly dosud odměňováni, a to zejména

a) vyhláška č. 967/1946 Ú. l. I, o úpravě platových a pracovních podmínek zaměstnanců v obchodě,

b) vyhláška č. 1174/1946 Ú. v., o upravě platových a pracovních podmienok v obchode,

c) výnos ministryně spotřebního průmyslu ze dne 15. dubna 1958 čj. 123 405/2-58 o úpravě platových poměrů technických a administrativních zaměstnanců Státního hudebního vydavatelství, n. p. Praha a Gramofonových závodů SUPRAPHON, n. p. v Loděnicích a výnos ministra školství a kultury ze dne 28. 9. 1961 čj. 25 407/61-E I/2,

d) výnos ministra školství a kultury ze dne 29. prosince 1960 čj. 54 125/60-E I/2 o úpravě platových poměrů odborných a administrativních zaměstnanců ve státních nakladatelstvích.

Do shora uvedeného výnosu lze nahlédnout v Československém ústředí knižní kultury.

Přesunout nahoru