Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c35/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 35/1963
Platnost od 29.07.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství a kultury

vydalo výnos ze dne 7. května 1963 čj. 9 340/63-II/5,

jímž se mění nomenklatura skupin, směrů a oborů studia na vysokých a odborných školách.

Tato nomenklatura byla uveřejněna v částce 13 Úředního listu z r. 1960 a doplněna výnosy uveřejněnými ve Věstníku ministerstva školství a kultury roč. 1960, seš. 32, str. 309 a v částce 52 Úředního listu z r. 1961.

Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 7. května 1963, čj. 9 340/63-II/5 obsahuje změny týkající se

a) studia na vysokých školách, pokud jde o skupiny 05 Elektrotechnika a 12 Ekonomika a právo, a

b) studia na odborných školách, pokud jde o skupiny 02 Užitá geologie a hornictví, 04 Strojnictví a 14 Vědy přírodní a společenské, učitelství, osvěta a umění.

Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a kultury roč. 1963, seš. 15, str. 161 a lze do něho nahlédnout u odborů školství a kultury okresních a krajských národních výborů nebo na každé škole.

Přesunout nahoru