Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c35/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 35/1963
Platnost od 29.07.1963
Účinnost od 01.01.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo školství a kultury

změnilo výnosem ze dne 5. prosince 1962 čj. 52 653/62-VIII/1

pokyny pro tvorbu a kontrolu cen periodických a neperiodických publikací (ze dne 19. června 1961 čj. 26.862/61-VIII/1), registrované ve Sbírce zákonů roč. 1961, částka 42. Uvedeným výnosem byl změněn způsob zaokrouhlování maloobchodních cen neperiodických publikací, školních učebnic a periodického tisku. Výnos je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a kultury sešit 2, ze dne 20. ledna 1963 a nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1963.

Pokyny pro tvorbu a kontrolu cen periodických a neperiodických publikací byly dále změněny a doplněny výnosem ministerstva školství a kultury - Československého ústředí knižní kultury ze dne 5. dubna 1963 čj. Š - 622/63, uveřejněným ve Věstníku ministerstva školství a kultury sešit 13 ze dne 10. května 1963. Tímtéž dnem nabyl též výnos účinností. Změna se týká tvorby maloobchodní ceny brožovaných knih a hudebnin a plochých tisků, publikací vydaných v cizím jazyku a použití odchylek od nominálových sazeb.

Do Věstníku ministerstva školství a kultury je možno nahlédnout u odborů školství a kultury krajských a okresních národních výborů a u všech státních nakladatelství.

Přesunout nahoru