Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c33/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 33/1963
Platnost od 19.07.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministr pověřený vedením Ústřední správy energetiky vydal

výnos ze dne 15. května 1963 č. 1

o úpravě platových podmínek pracovníků závodního stravování v energetickém odvětví.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1963 a upravuje platové podmínky pracovníků závodních jídelen a kantýn v energetickém odvětví, na které se vztahuje vyhlášky č. 171/1960 Sb., o závodním stravování.

Dnem účinnosti výnosu pozbývají v oboru působnosti Ústřední správy energetiky účinnosti dosavadní mzdové předpisy, zejména výnos ministerstva vnitřního obchodu č. 6/1958, o úpravě platových poměrů zaměstnanců veřejného stravování, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, a ustanovení vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 377/1951 Ú. l., o úpravě mzdových, (platových) poměrů provozních zaměstnanců v zařízeních ubytovacích, stravovacích, v pohostinství, v lázeňských, léčebných a ošetřovacích ústavech a zařízeních a v zařízeních pro zpracování zřídelních produktů, ve znění pozdějších předpisů.

Do výnosu lze nahlédnout u národních podniků podřízených Ústřední správě energetiky.

Přesunout nahoru