Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c29/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1963
Platnost od 12.07.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední rada odborů a Ústřední báňský úřad

vydaly pod čj. VI-6553-13. 5. ze dne 31. května 1963 podle § 17 vyhlášky č. 63/1961 Sb., o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a podle § 57 odst. 1 písm. d) horního zákona č. 41/1957 Sb.,

směrnice o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a orgánů státní báňské správy při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v závodech podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy.

Směrnice upravují součinnost orgánů ROH při výkonu dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a orgánů státní báňské správy při výkonu odborného technického dozoru nad bezpečností při práci v závodech podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy.

Směrnice pověřují také okresní a krajské výbory odborového svazu zaměstnanců v hornictví a energetice prováděním znaleckých úkonů z oboru bezpečnosti práce v uhelných dolech a lomech, v závodech podléhajících Ústřední správě výzkumu a těžby radioaktivních surovin, při vyhledávání a těžbě ropy a zemního plynu a v závodech podléhajících Ústřednímu geologickému úřadu. V ostatních závodech podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy plní tento úkol krajské odborové rady, na něž byla tato působnost přenesena ustanovením § 10 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 83/1961 Sb. (dříve bod 12. přílohy k vyhlášce ministra spravedlnosti č. 193/1959 Ú. l., vydané k provedení zákona č. 47/1959 Sb., o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků).

Směrnice dále zrušily vyhlášku Ústředního báňského úřadu č. 262/1957 Ú. l., o výkonu odborného technického dozoru nad bezpečností při práci v závodech podléhajících hornímu zákonu. Směrnice nabyly účinnosti dnem 31. května 1963. Lze do nich nahlédnout u krajských odborových rad, u Ústředního báňského úřadu v Praze a u všech báňských úřadů.

Přesunout nahoru