Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c28/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 28/1963
Platnost od 01.07.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Vláda Československé socialistické republiky

schválila usnesením ze dne 22. května 1963 č. 426

změny vzorových stanov stavebních bytových družstev.

Tím se mění a doplňují vzorové stanovy stavebních bytových družstev, které byly vyhlášeny v Úředním listě z 26. 5. 1959, částka 40.

Představenstva družstev sestavují podle těchto změn pro příděl bytu pořadníky členů podle naléhavosti jejich bytové potřeby, jež se posuzuje v souladu se zásadami státní bytové politiky.

Pokud jde o velikost bytu, přihlíží se k počtu členů domácnosti. Podmínkou členství v družstvu je také složení stanovené části členského podílu a písemné prohlášení uchazeče, že členský podíl uhradí do 15 dnů ode dne, kdy členská schůze schválila výši členských podílů a rozhodla o přidělení bytu.

Změny byly uveřejněny ve Sbírce směrnic pro národní výbory pod poř. č. 22/1963 (částka 11). Je možno do nich nahlédnout u krajských, okresních, městských (obvodních) a místních národních výborů.

Přesunout nahoru