Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c22/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1963
Platnost od 27.05.1963
Účinnost od 01.01.1963
Zrušeno k 01.01.1967 (99/1966 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo dopravy a spojů

vyhlásilo opatřením ze dne 12. prosince 1962 čj. 44 664/1962-10/1

Tarif pro přepravu a výkony zvířecími potahy.

Tarif byl uveřejněn v Tarifním věstníku č. 51 ze dne 24. prosince 1962. Platí pro výpočet přepravného za přepravy a jiné výkony zvířecími potahy, prováděné za úplatu. Neplatí pro stěhování nebo přepravu nábytku stěhovacími vozidly, pro sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa a pro zemědělské polní práce, pro které platí zvláštní předpisy.

Tarif platí od 1. ledna 1963. Tím pozbývají platnost vyhlášky č. 728/1940 Ú. l. I, ve znění vyhlášky č. 446/1945 Ú. l. I, č. 551/1950 Ú. l. I, jakož i veškerá cenová opatření vztahující se k činnosti v něm zahrnuté, zejména výměry a úpravy stanovené býv. Nejvyšším úřadem cenovým pro pravidelný a nepravidelný svoz syrového mléka, pro přepravu mlékárenských výrobků apod.

Do Tarifního věstníku je možno nahlédnout u odborů dopravy krajských a okresních národních výborů a u krajských dopravních středisek a jejich okresních poboček.

Přesunout nahoru