Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c22/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1963
Platnost od 27.05.1963
Účinnost od 01.07.1983
Zrušeno k 01.07.1988 (104/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední geologický úřad a Ústřední báňský úřad vydaly

podle § 9 odst. 6 vyhlášky č. 22/1961 Sb. a podle § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 41/1957 Sb. (horního zákona) v dohodě se Státní plánovací komisí, ministerstvem financí a Ústředním výborem odborového svazu zaměstnanců v hornictví a energetice

společné směrnice ze dne 5. dubna 1963 čj. 2531/63, kterými se doplňují směrnice a pokyny Ústředního geologického úřadu ze dne 1. července 1962 čj. 9/1962 pro výzkum a průzkum ložisek nerostných surovin.

Směrnice, které nabývají účinnosti dnem 1. července 1963, platí jen pro resort Ústředního geologického úřadu. Směrnice se týkají průzkumných prací báňského charakteru a většího rozsahu, nově stanoví povinnost předkládat předem projekty těchto prací k vyjádření příslušnému obvodnímu báňskému úřadu a blíže vymezují povinnost zajištění nebo likvidace takových průzkumných děl v případech, kdy nedojde k jejich převzetí těžební organizací.

Podnikům a závodům geologického průzkumu rozeslal směrnice Ústřední geologický úřad. Do směrnic je možno nahlédnout u každého obvodního báňského úřadu a u Ústředního báňského úřadu v Praze 1, Kozí 4.

Přesunout nahoru