Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c22/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 22/1963
Platnost od 27.05.1963
Účinnost od 01.01.1963
Zrušeno k 01.01.1968 (128/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Předseda Ústředního geologického úřadu vydal:

1. Výnos ze dne 30. října 1962 SZ: 223/3-Ba/We-1962

o prémiování a poskytování odměn inženýrsko-technickým a administrativním pracovníkům

(účinnost dnem 1. ledna 1963) ve znění úpravy provedené příkazem předsedy č. 2 z 2. února 1963 (účinnost dnem 1. dubna 1963), který zajišťuje neodkladná opatření v osobní hmotné zainteresovanosti a odměňování v souvislosti se zabezpečením úkolů plánu na rok 1963.

Tímto výnosem se zrušuje výnos předsedy Ústředního geologického úřadu o prémiování inženýrsko-technických a administrativních pracovníků resortu Ústředního geologického úřadu SZ: 223/3-Ba/We-1962 z 18. ledna 1962.

2. Výnos ze dne 31. října 1962 SZ : 223/2-Ba/We-1962

o prémiování a poskytování odměn dělníkům zaměstnaným v národních podnicích geologického průzkumu

(účinnost dnem 1. ledna 1963) ve znění úpravy provedené příkazem předsedy č. 2 z 2. února 1963 (účinnost dnem 1. dubna 1963), který zajišťuje neodkladná opatření v osobní hmotné zainteresovanosti a odměňování v souvislosti se zabezpečením úkolů na rok 1963.

Tímto výnosem se zrušuje výnos předsedy Ústředního geologického úřadu o prémiování horníků a dělníků zaměstnaných v národních podnicích geologického průzkumu čj. 223/3-1959 ze dne 10. července 1959 ve znění výnosu předsedy Ústředního geologického úřadu SZ : 223/3-1961 ze dne 1. září 1961.

3. Výnos ze dne 15. listopadu 1962 SZ : 223/5-Rg/We

o poskytování prémií a odměn za splnění úkolů rozvoje vědy a techniky.

Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1963 a nahrazuje ustanovení § 4 až 29 vyhlášky č. 196/1959 Ú. l. a zrušuje se jím směrnice Ústředního geologického úřadu č. 9 ze dne 4. dubna 1961.

Do shora uvedených výnosů a příkazů je možno nahlédnout na Ústředním geologickém úřadě Praha a ve všech národních podnicích (závodech) resortu Ústředního geologického úřadu.

Přesunout nahoru