Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c17/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 17/1963
Platnost od 05.04.1963
Účinnost od 06.03.1963
Zrušeno k 13.07.1967 (70/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky

vydala po schválení vládou (usnesení vlády č. 160 z 22. února 1963) podle § 28 odst. 3, § 29 odst. 3 a § 45 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci,

statut orgánů lidové kontroly.

Statut upravuje zejména podrobněji působnost Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, Komise lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě, krajských a okresních komisí lidové kontroly a statistiky, závodních a místních komisí lidové kontroly a postavení Státní dřevařské inspekce a národních podniků podřízených Ústřední komisi lidové kontroly a statistiky.

Statut nabyl účinnosti dne 6. března 1963 a byl vyhlášen v částce č. 5/1963 Věstníku Ústřední komise lidové kontroly a statistiky. Do Věstníku lze nahlédnout u uvedených komisí a národních výborů.

Přesunout nahoru