Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o5/c15/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 15/1963
Platnost od 30.03.1963
Účinnost od 30.03.1963
Zrušeno k 20.11.1964 (191/1964 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financí

výnosem ze dne 21. března 1963, čj. 272/15 820/63.

povolilo z vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l. ve znění vyhlášky č. 44/1961 Sb. výjimky, týkající se podmínek úvěrování, popřípadě provádění družstevní bytové výstavby v určitých místech.

K podpoře družstevní bytové výstavby, která se má stát hlavní formou bytové výstavby, a k jejímu usměrnění do míst, kde toho vyžadují potřeby rozvoje národního hospodářství, výnos umožňuje stavebním bytovým družstvům získat na bytovou výstavbu vyšší dlouhodobý investiční úvěr při snížené úrokové sazbě; tyto výhody neplatí při družstevní bytové výstavbě na území hl. m. Prahy, města Brna a města Bratislavy. Ve vybraných venkovských sídlištích mohou rady okresních národních výborů povolovat ve zdůvodněných případech výstavbu družstevních bytových domů s méně než s 12 byty, nejméně však se 6 byty za podmínky, že k výstavbě se použije typových podkladů, popřípadě krajských variant těchto podkladů.

Výnos byl zaslán radám zúčastněných krajských národních výborů, zúčastněným ústředním úřadům a orgánům, jakož i Generální prokuratuře v Praze a byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva financí č. 6/1963.

Přesunout nahoru