Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c13/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 13/1963
Platnost od 19.03.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky vydal

směrnice č. 1/63 o ukládání majetkových sankcí u některých dodávek pro investiční výstavbu (čj. 336/63 ze dne 2. února 1963).

Směrnicemi se upravuje postup orgánů hospodářské arbitráže při rozhodování o dvojnásobném penále podle vyhlášky č. 128/1962 Sb., o úpravě sazeb majetkových sankcí u dodávek pro investiční výstavbu. Ve shodě s vládním usnesením ze dne 10. ledna 1963 č. 60 o státním plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR na rok 1963 uvádí se ve směrnicích, že se ustanovení § 1 písm. a) vyhlášky č. 128/1962 Sb. vztahují na investice jmenovitě schvalované vládou, pokud jsou uvedeny v příloze č. 13 cit. vládního usnesení.

Směrnice byly otištěny v částce 4 Věstníku ministerstva výstavby z roku 1963 a lze do nich nahlédnout u odborů výstavby krajských a okresních národních výborů, jakož i u všech orgánů hospodářské arbitráže.

Přesunout nahoru