Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c11/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 11/1963
Platnost od 28.02.1963
Zrušeno k 01.07.1988 (104/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. b) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horního zákona) výnos čj. 800/1963 ze dne 28. 1. 1963

o vypracování a schvalování plánů těžební otvírky a těžby ložisek ropy a zemního plynu, jakož i plánů likvidace nebo konzervace vrtů a sond.

Výnos obsahuje ustanovení o údajích a dokumentaci pro uvedené plány a stanoví postup při jejich schvalování.

Současně Ústřední báňský úřad zrušuje pro ložiska ropy a plynu vyhlášku Ústředního báňského úřadu ze dne 30. 12. 1957, č. 261/1957 Ú. l., kterou byly vydány podrobnější předpisy o vypracování a schvalování plánů otvírky, přípravy a dobývání, jakož i plánů zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů.

Výnos nabývá platnosti dnem 1. března 1963.

Výnos byl intimován obvodními báňskými úřady přímo všem podnikům, jichž se týká. Do výnosu lze též nahlédnout na Ústředním báňském úřadě a u všech obvodních báňských úřadů.

Přesunout nahoru