Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c10/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 10/1963
Platnost od 26.02.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Býv. Ústřední úřad pro věci národních výborů vydal

1. výnos ze dne 30. prosince 1961 zn. III/2 - 60/1961 o poskytování prémií a odměn technicko-hospodářským pracovníkům v podnicích místního hospodářství, Provozní zpravodajství 1/1962 - č. 1 (účinnost dnem 1. ledna 1962);

2. výnos ze dne 30. prosince 1961 zn. III/2 - 16/1961 o prémiování a odměňování pracovníků za snižování materiálových nákladů v předvýrobních etapách, Provozní zpravodajství I/1962 - č. 2 (účinnost dnem 30. prosince 1961);

3. směrnice ze dne 30. prosince 1961 zn. III/2 - 16/1961 o doplnění zásad prémiování manuálních zaměstnanců za dosažení úspor a zvýšení hospodárnosti, Provozní zpravodajství 1/1962 - č. 3 (účinnost dnem 30. prosince 1961) - doplňuje se výnos ministra místního hospodářství ze dne 23. května 1955 o prémiování zaměstnanců za dosažení úspor a zvýšení hospodárnosti, Provozní zpravodajství 16/1955 - č. 315;

4. směrnice ze dne 30. prosince 1961 zn. III/2 - 16/1961, Provozní zpravodajství 1/1962 č. 4, o doplnění úpravy prémiování a odměňování technických a administrativních pracovníků v podnicích místního hospodářství ze dne 30. září 1958, Provozní zpravodajství č. 116 (účinnost dnem 30. prosince 1961);

5. výnos ze dne 1. února 1962, čj. III/2 - 1870/1961, Provozní zpravodajství 2/1962 - č. 15, kterým se stanoví výjimka z výnosu ministra vnitřního obchodu č. 6/1958 o úpravě platových poměrů zaměstnanců závodů veřejného stravování státního obchodu, platné pro zaměstnance závodních jídelen (účinnost dnem 1. února 1962);

6. výnos ze dne 25. května 1962 zn. III/2 - 2378/1962 o poskytování koupele kominikům, Provozní zpravodajství 3/1962 - č. 21 (účinnost dnem 1. července 1962);

7. směrnice ze dne 25. července 1962 zn. III/2 - 4117/1962 k úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel a závozníků v podnicích a organizacích místního hospodářství (k provedení § 13 odst. 2 vyhlášky ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů) s přílohami I až V, Provozní zpravodajství 5/1961 - č. 43 (účinnost dnem 1. října 1962), s doplňkem zn. III/2 - 6008/1962, Provozní zpravodajství 6/1962 - č. 52;

8. výnos ze dne 9. srpna 1962 zn. III/2 - 3685/1962 o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných při obsluze kotlů ústředního topení v bytových organizacích národních výborů, s 4 přílohami (přílohy č. 3 a 4: Typový prémiový řád pro obsluhu kotlů ústředního topení - prémie za bezporuchovou obsluhu ústředního topení v kotelnách a prémie za dosažení úspory), Provozní zpravodajství 5/1962 - č. 44 (účinnost dnem 1. října 1962; v bytových organizacích národních výborů stanoví účinnost podle vytvořených podmínek průmyslová komise řídícího národního výboru);

9. výnos ze dne 10. října 1962 čj. III/2 - 5367/1962, Provozní zpravodajství 6/1962 - č. 51, kterým se vydává doplněk směrnic o finančním a hmotném zabezpečení učňů v místním hospodářství, vydaných k vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 130/1958 Ú. l. a uveřejněných v Provozním zpravodajství 11/1958 - č. 106 (účinnost dnem 1. září 1962);

10. výnos ze dne 1. prosince 1962 zn. III/2 - 6004/62 o prémiování a poskytování odměn technickohospodářským pracovníkům v podnicích místního hospodářství, Provozní zpravodajství 7/1962 - č. 59 (účinnost dnem 1. ledna 1963);

11. výnos ze dne 1. prosince 1962 zn. III/2 - 6002/1962 o poskytování prémií a odměn pracovníkům za plnění úkolů technického rozvoje v podnicích místního hospodářství, Provozní zpravodajství 7/1962 - č. 60 (účinnost dnem 1. ledna 1963);

12. výnos ze dne 1. prosince 1962 zn. III/2 - 6005/1962 o poskytování odměn za mimořádné výsledky práce v podnicích a organizacích místního hospodářství, Provozní zpravodajství 7/1962 - č. 61 (účinnost dnem 1. ledna 1963).

Do shora uvedených výnosů a směrnice je možno nahlédnout u Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a v průmyslových odborech okresních a krajských národních výborů (v příslušných číslech "Provozního zpravodajství").

Přesunout nahoru