Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c1/1963 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 1/1963
Platnost od 05.01.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministr těžkého strojírenství vydal:

1. výnos č. 4/62 ze dne 1. srpna 1962

o prémiování a poskytování mimořádních odměn dělníkům.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963. Upravuje prémiování a poskytování mimořádných odměn dělníkům, jejichž mzdové podmínky jsou upraveny výnosem ministrů těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství č. 1/60 ze dne 1. září 1960, o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v podnicích ministerstva těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství.

Prémiování a poskytování mimořádných odměn podle tohoto výnosu zavede ředitel organizace po vytvoření potřebných předpokladů, nejpozději však od 1. dubna 1963. Dokud tato úprava nebude zavedena, řídí se prémiování a poskytování mimořádných odměn dělníkům dosavadními předpisy.

Tímto výnosem se zrušují zejména směrnice pro poskytování prémií a mimořádných odměn dělníkům ve strojírenských podnicích, které tvoří přílohu IV výnosu ministrů těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství č. 1/60 ze dne 1. září 1960;

2. výnos č. 5/62 ze dne 28. září 1962

o prémiování a poskytování odměn technicko-hospodářským pracovníkům.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963. Upravuje prémiování a poskytování odměn technicko-hospodářským pracovníkům, jejichž platové podmínky jsou upraveny výnosem ministra těžkého strojírenství č. 9/61 ze dne 21. června 1961.

Prémiování a poskytování odměn podle tohoto výnosu zavede ředitel organizace po vytvoření potřebných předpokladů, nejpozději však od 1. dubna 1963. Dokud tato úprava nebude zavedena, řídí se prémiování a poskytování odměn technicko-hospodářským pracovníkům dosavadními předpisy.

Tímto výnosem se zrušují zejména výnosy ministra těžkého strojírenství č. 10/61 ze dne 20. července 1961, o poskytování prémií a odměn technicko-hospodářským pracovníkům v organizacích ministerstva těžkého strojírenství a dodatek č. 1 k tomuto výnosu ze dne 14. 12. 1961;

3. výnos č. 6/62 ze dne 28. září 1962

o prémiování a poskytování odměn za plnění úkolů technického rozvoje.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1963. Vztahuje se na pracovníky, jejichž platové (mzdové) podmínky jsou upraveny výnosem ministra těžkého strojírenství č. 9/61 ze dne 21. června 1961, o úpravě platových podmínech technicko-hospodářských pracovníků v organizacích ministerstva těžkého strojírenství, výnosem ministra těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství č. 1/60 ze dne 1. září 1960, o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v podnicích ministerstva těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství a na pracovníky resortních výzkumných ústavů, kteří odpovídají za plnění plánu technického rozvoje nebo k jeho úspěšnému plnění přispívají.

Tímto výnosem se zrušují ustanovení části IV prováděcích směrnic ministerstva těžkého strojírenství č. 78/1959 k vyhlášce č. 196/1959 Ú. l., o zvýšení hmotné zainteresovanosti na rozvoji a zavádění nové techniky.

Do těchto výnosů je možno nahlédnout u vedení národních podniků ministerstva těžkého strojírenství.

Přesunout nahoru