Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 96/1963 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství

Částka 54/1963
Platnost od 14.12.1963
Účinnost od 01.04.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

96.

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti

ze dne 12. prosince 1963,

kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství

Ministerstvo spravedlnosti podle § 5 a 101 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářského řádu), stanoví:


§ 1

(1) Správu pozemkových knih (§ 101 odst. 1 not. ř.) vede

a) státní notářství pro Prahu 1 též pro územní obvody státních notářství pro Prahu 2 až 10, státního notářství Praha-východ a státního notářství Praha-západ,

b) státní notářství Plzeň-město též pro územní obvody státního notářství Plzeň-sever a státního notářství Plzeň-jih,

c) státní notářství Brno-město též pro územní obvod státního notářství Brno-venkov,

(2) Správu železničních knih vede

a) státní notářství pro Prahu 1 pro územní obvody státních notářství pro Prahu 1 až 10 a státních notářství Středočeského, Jihočeského, Západočeského, Severočeského a Východočeského kraje, jakož i pro hlavní trati na území Jihomoravského a Severomoravského kraje;

b) státní notářství Brno-město pro územní obvody státních notářství Jihomoravského a Severomoravského kraje, s výjimkou tratí uvedených pod písmenem a);

(3) Správu knihovních vložek zemských desk vede

a) státní notářství pro Prahu 1 pro územní obvody státních notářství pro Prahu 1 až 10 a státních notářství Středočeského, Jihočeského, Západočeského, Severočeského a Východočeského kraje;

b) státní notářství Brno-město pro územní obvody státních notářství Jihomoravského a Severomoravského kraje.

§ 2

Věci úschov (§ 66 až 78 not. ř.) obstarává státní notářství pro Prahu 2 též pro územní obvody státních notářství pro Prahu 1 a 3 až 10.

§ 3

Mimo své sídlo jsou umístěna

a) státní notářství v Semilech - dočasně v Jilemnici;


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Ministr: dr. Neuman v. r.

Přesunout nahoru