Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/1963 Sb.Vyhláška ministra vnitra, kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody

Částka 52/1963
Platnost od 12.12.1963
Účinnost od 01.01.1964
Zrušeno k 01.08.1967 (o2/c32/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

92.

VYHLÁŠKA

Ministra vnitra

ze dne 10. prosince 1963,

kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody

Ministr vnitra stanoví podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu):


§ 1

(1) Denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem vazby (§ 152 odst. 1 písm. a) trestního řádu) činí 20 Kčs.

(2) Denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody (§ 152 odst. 1 písm. b) trestního řádu) činí 28 Kčs.

(3) Jde-li o mladistvého, činí denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody 5 Kčs.


§ 2

(1) Zrušuje se vyhláška ministra vnitra č. 199/1957 Ú. l., kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1964.


Ministr: Štrougal v. r.

Přesunout nahoru