Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 91/1963 Sb.Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

Částka 52/1963
Platnost od 12.12.1963
Účinnost od 01.01.1964
Zrušeno k 01.07.1965 (51/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

91.

VYHLÁŠKA

Ministra spravedlnosti

ze dne 4. prosince 1963,

kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení

Ministr spravedlnosti stanoví podle § 152 odst. 3 a § 153 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu):


§ 1

Paušální částka nákladů trestního řízení, jež nese stát, uvedených v § 152 odst. 1 písm. c) a § 153 odst. 1 trestního řádu, činí 100 Kčs a ve věcech, v nichž byl přibrán znalec, 400 Kčs.


§ 2

(1) Zrušuje se vyhláška ministra spravedlnosti č. 235/1957 Ú. l., kterou se stanoví paušální sazba nákladů trestního řízení.

(2) Ustanovení § 1 se nevztahuje na náklady řízení ve věcech pravomocně skončených do 31. prosince 1963.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1964.


Ministr: dr. Neuman v. r.

Přesunout nahoru