Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 85/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.)

Částka 48/1963
Platnost od 22.11.1963
Účinnost od 01.10.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

85.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. října 1963

o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.)


Nótou velvyslanectví Československé socialistické republiky v Paříži ze dne 27. června 1963 a nótou velvyslanectví Republiky Senegal v Paříži ze dne 1. října 1963 byla sjednána dohoda mezi vládami Československé socialistické republiky a Republiky Senegal o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.).

Doplněk vstoupil v platnost dnem 1. října 1963.


Český překlad nót velvyslanectví Československé socialistické republiky v Paříži a velvyslanectví Republiky Senegal v Paříži se vyhlašuje současně.


David v. r.


Velvyslanectví Československé socialistické republiky projevuje úctu velvyslanectví Republiky Senegal a má čest mu sdělit, že vláda Československé socialistické republiky souhlasí s tím, aby Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě podepsaná v Praze dne 20. června 1962 byla doplněna tímto ustanovením:

"1a) Zařízení a nářadí dovezené leteckými podniky určenými jednou ze smluvních stran, kterého má být použito na mezinárodním letišti druhé smluvní strany k zavedení nebo provozování mezinárodních leteckých služeb zajišťovaných těmito leteckými podniky, bude osvobozeno od všech cel, inspekčních poplatků a ostatních podobných poplatků a dávek za podmínky, že zůstane na uvedeném letišti."

Velvyslanectví Československé socialistické republiky má čest navrhnout, aby v případě, že vláda Republiky Senegal s uvedeným doplňkem vysloví souhlas, tato nóta a odpověď na ni tvořily dohodu vlády Československé socialistické republiky a vlády Republiky Senegal v této věci a aby navrhovaný doplněk vstoupil v platnost dnem odpovědi velvyslanectví Republiky Senegal.

Velvyslanectví Československé socialistické republiky používá této příležitosti, aby znovu ujistilo velvyslanectví Republiky Senegal svou hlubokou úctou.

Velvyslanectví Republiky Senegal

Paříž

Senegalské velvyslanectví projevuje úctu velvyslanectví Československé socialistické republiky a má čest potvrdit příjem jeho nóty č. 2176/63 z 27. června 1963.

Velvyslanectví Republiky Senegal právě obdrželo souhlas senegalské vlády s obsahem a zněním této nóty.

Velvyslanectví Republiky Senegal používá této příležitosti, aby znovu ujistilo velvyslanectví Československé socialistické republiky svou hlubokou úctou.

Velvyslanectví Československé socialistické republiky

Paříž

Přesunout nahoru