Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 84/1963 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní mzdové komisi

Částka 48/1963
Platnost od 22.11.1963
Účinnost od 22.11.1963
Zrušeno k 10.11.1965 (113/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84.

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 13. listopadu 1963

o Státní mzdové komisi

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

Státní mzdová komise je ústřední orgán vlády, který podle zásadních směrnic vlády a v dohodě s Ústřední radou odborů řídí mzdovou politiku.

§ 2

Předsedu Státní mzdové komise a ostatní její členy jmenuje a odvolává vláda.

§ 3

Ministři a ostatní vedoucí ústředních orgánů jsou v oboru své působnosti odpovědni za provádění mzdové politiky podle zásadních směrnic vlády nebo podle směrnic Státní mzdové komise vydaných na základě směrnic vlády. Při provádění mzdové politiky postupují v dohodě s orgány Revolučního odborového hnutí.

§ 4

Podrobnější vymezení působnosti Státní mzdové komise stanoví statut, který na návrh Státní mzdové komise schvaluje vláda. Vláda též podrobněji vymezí působnost ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy na úseku mzdové politiky.

§ 5

Státní mzdová komise, ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy vydávají k zabezpečení svých úkolů při řízení a provádění mzdové politiky obecně závazné mzdové předpisy.


§ 6

Zrušuje se vládní nařízení č. 27/1951 Sb., o řízení státní mzdové politiky a zřízení státní mzdové komise, ve znění čl. IV zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 60/1956 Sb.


§ 7

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru