Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 68/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku VI, odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválené rezolucí GC(V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 4. října 1961

Částka 40/1963
Platnost od 17.09.1963
Účinnost od 31.01.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 23. srpna 1963

o změně článku VI, odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválené rezolucí GC(V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 4. října 1961


Dne 4. října 1961 na V. Generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii byla schválena rezolucí GC(V)/RES/92 změna článku VI, odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Československá socialistická republika je smluvní stranou Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii (č. 59/1958 Sb.).

S uvedenou změnou Stanov vyslovilo Národní shromáždění Československé socialistické republiky souhlas dne 19. prosince 1962 a president republiky ji ratifikoval dne 8. února 1963.


Článek VI, odstavec A/3 Stanov bude mít nyní toto znění:

"Generální konference zvolí 12 členů do Rady guvernérů s patřičným zřetelem na spravedlivé zastoupení podle oblastí uvedených v pododstavci A/1 tohoto článku v Radě jako celku tak, aby Rada stále zahrnovala v této kategorii tři zástupce z oblasti Latinské Ameriky, tři zástupce z oblasti Afriky a Středního východu a jednoho zástupce z každé ze zbývajících oblastí s výjimkou Severní Ameriky."


Ratifikační listina Československé socialistické republiky k uvedené změně Stanov byla odevzdána Státnímu departmentu dne 25. dubna 1963.

Změna článku VI, odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii vstoupila v platnost dne 31. ledna 1963.


První náměstek ministra: dr. Gregor v. r.

Přesunout nahoru