Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 67/1963 Sb.Vyhláška ministra dopravy o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným do pracovního poměru v železniční dopravě náborem prováděným národními výbory

Částka 39/1963
Platnost od 07.09.1963
Účinnost od 07.09.1963
Zrušeno k 01.05.1974 (33/1974 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67.

VYHLÁŠKA

Ministra dopravy

ze dne 14. srpna 1963

o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným do pracovního poměru v železniční dopravě náborem prováděným národními výbory

Ministerstvo dopravy v dohodě se Státní plánovací komisí, s ministerstvem financí a s ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců dopravy a spojů stanoví podle § 18 vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly:


§ 1

1. Pro pracovníky získané náborem podle § 10 až 19 vládního nařízení č. 92/1958 Sb. národními výbory do pracovního poměru v železniční dopravě, platí vyhláška č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů, v rozsahu vymezeném v přílohách této vyhlášky.

2. S pracovníky získanými náborem prováděným národními výbory pro železniční dopravu, budou uzavírat pracovní smlouvy okresní národní výbory, popřípadě podle jejich zmocnění místní a městské národní výbory.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr dopravy: Vokáč v. r.


Příloha 1

Stanovení výše poskytovaných náležitostí a podrobnosti podmínek jejich přiznání pracovníkům, kteří vstupují do pracovního poměru v železniční dopravě

A. Náborový příspěvek

1. Pracovníci, kteří mají nárok na náborový příspěvek a nastupují do zaměstnání v železniční dopravě v jiných krajích (§ 4 odst. 1 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l.) obdrží při závazku na dobu časově neomezenou náborový příspěvek ve výši Kčs 600,- a to Kčs 300,- při nástupu do zaměstnání a dalších Kčs 300,- po odpracování 1 roku.

2. Organizace železniční dopravy mohou po dohodě s krajským národním výborem stanovit pro pracovníky, kteří nastoupí ze podmínek stanovených v odstavci 1 do zaměstnání v organizacích v rámci kraje (§ 4 odst . 2 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l.), náborový příspěvek až do výše příspěvků uvedených v bodě 1.

B. Příspěvek na zapracování

Pracovníci, kteří mají nárok na příspěvek na zapracování (§ 5 vyhlášky č. 57/1959 Ú. l.) obdrží příspěvek na zapracování, a to:

a) pracovníci železničního provozu ve výši Kčs 200,- měsíčně po dobu než budou přiděleni k samostatnému výkonu práce , na kterou se zapracovávají, nejvýše však po dobu 3 měsíců;

b) ostatní pracovníci

při práci v časové mzdě v úkolové mzdě
v 1. měsíci Kčs 150,- Kčs 300,-
v 2. měsíci Kčs 100,- Kčs 200,-
v 3. měsíci - Kčs 100,-

C. Náborový příspěvek a příspěvek na zapracování nepřísluší pracovníkům získaným do pracovního poměru na dobu časově omezenou.

D. Pracovníci tímto způsobem získaní do pracovního poměru v železniční dopravě stávají se jejími pracovníky se všemi právy.

Příloha 2

Vzor pracovní smlouvy

Vzor pracovní smlouvy

Přesunout nahoru