Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 63/1963 Sb.Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška č. 199/1958 Ú. l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel

Částka 37/1963
Platnost od 23.08.1963
Účinnost od 23.08.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63.

VYHLÁŠKA

Státního úřadu sociálního zabezpečení

ze dne 12. srpna 1963,

kterou se mění vyhláška č. 199/1958 Ú. l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel

Státní úřad sociálního zabezpečení v dohodě s ministerstvem financí a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 66 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení:


Článek 1

Vyhláška č. 199/1958 Ú. l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel, se mění takto:

1. § 1 odst. 2 zní:

"(2) Příspěvek na zaopatření v ústavech (dále jen "příspěvek") se stanoví až do výše jejich provozních nákladů podle hospodářských poměrů žadatele o přijetí (obyvatele ústavu) s přihlédnutím k jeho pracovním a jiným zásluhám. Nemůže-li žadatel o přijetí (obyvatel ústavu) ze svého zaplatit příspěvek ve výši provozních nákladů, může se požadovat doplatek až do této výše od osob, které mají vůči žadateli (obyvateli ústavu) vyživovací povinnost, a to s přihlédnutím k jejich sociálním poměrům a k pracovním a jiným zásluhám. Z důchodu nebo z jiného pravidelného příjmu musí zůstat obyvateli ústavu aspoň 15 %, nejméně však 50 Kčs měsíčně."

2. Ustanovení § 1 odst. 5 a § 6 věty druhé se zrušují.


Článek 2

Národní výbory přezkoumají do 30. září 1963 příspěvky na zaopatření placené v ústavech sociální péče pro dospělé (domovy důchodců a ústavy pro osoby středního věku tělesně, smyslově nebo duševně vadné) a popřípadě rozhodnou o výši příspěvku znovu, jestliže hospodářské poměry povinných osob umožňují placení vyššího příspěvku než dosud.

Článek 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


První náměstek předsedy: dr. John

Přesunout nahoru