Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 59/1963 Sb.Vyhláška ministerstva financí o rozšíření bezplatných převodů správy národního majetku

Částka 35/1963
Platnost od 29.07.1963
Účinnost od 29.07.1963
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

59.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 25. července 1963

o rozšíření bezplatných převodů správy národního majetku

Za účelem lepšího a urychleného hospodářského využití základních prostředků - zejména strojů a zařízení - stanoví ministerstvo financí podle § 15 odst. 1 písm. f) vládního nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku:


§ 1

Správa movitých základních prostředků, jsou-li jinak splněny podmínky stanovené vyhláškou č. 205/1958 Ú. l., kterou se provádí vládní nařízení o správě národního majetku, ve znění vyhlášky č. 133/1960 Sb., se převádí, a to mezi všemi státními organizacemi, bezplatně. *)

§ 2

Převody správy národního majetku provedené po 30. červnu 1963 již podle zásady uvedené v § 1 se považují za převody podle této vyhlášky.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


První náměstek ministra: inž. Lér v. r.

Poznámky pod čarou

*) Tím se doplňují ustanovení čl. 20 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 205/1958 Ú. l.

Přesunout nahoru