Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 44/1963 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 42/1961 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany

Částka 26/1963
Platnost od 19.06.1963
Účinnost od 19.06.1963
Zrušeno k 01.12.1999 (259/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

44

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 17. května 1963,

kterým se mění vládní nařízení č. 42/1961 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 25 a § 27 odst. 4 zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky:


Čl. I

Vládní nařízení č. 42/1961 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany, se mění takto:

1. § 2 odst. 6 zní:

"(6) Jakmile budou projednány námitky nebo bylo vykonáno místní šetření, aniž došlo k dohodě, vydá příslušný národní výbor vyvlastňovací výměr a určí náhradu za vyvlastnění ke dni převzetí nemovitosti podle platných předpisů." *)

2. § 2 odst. 7 zní:

"(7) Vyvlastňovací výměr obsahuje zejména

a) předmět a rozsah vyvlastnění,

b) označení navrhovatele,

c) jméno osoby, proti níž směřuje vyvlastnění (pokud je zjištěno),

d) důvody vyvlastnění,

e) lhůtu, do které je navrhovatel povinen začít s užíváním vyvlastněné nemovitosti nebo práva,

f) při zřízení práva stavby nebo jiných věcných práv dobu, na kterou se právo zřizuje,

g) stanovení náhrady za vyvlastnění."

3. § 2 odst. 8 se zrušuje.

4. § 3 odst. 2 a 4 se zrušuje.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provedou je ministr národní obrany, ministr vnitra a národní výbory.


Široký v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 18/1963 Sb., o stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí občanům a soukromým právnickým osobám.

Přesunout nahoru